www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
I Gamlakarleby
Skrivet av Viktor Sund   
2005-11-08 09:32

I Gamlakarleby

 

Från Gamlakarleby skall du ta hästen.

Med Vasaflickan skall du gå till prästen.

Sen sköter grämelsen hos dig om resten.

 

Du blir i båda fallen rätt bedragen,

ett gammal ordspråk säger, hur behagen

hos häst och flicka än fått dig betagen.

 

I Gamlakarleby har flickan faktisk

affärsbegåvning. Blott du själv är taktisk,

din äktenskap blir ganska god och praktisk.

 

I tidens böljegång betänkligt skurad

är kokkoliten. Tänk på en inburad

Maria hur hon här blev listigt lurad.

 

I Gamlakarleby en man helst festar.

Med skämt och skryt och hudar, skinn och hästar

han alla världens marknadsplatser gästar.

 

I Kronoby vill mannen verka prydlig.

I Gamlakarleby är han betydlig.

Men herre blir han först som mera sydlig.

 

Säg ej i Karleby man humor saknar,

du kan bli skjutsad så att helt du spaknar

och upp från färden först i Wittsar vaknar.

 

Man reder bra sig här med blott en-genus.

Man dyrkar ömsom Bachus, ömsom Venus,

Merkurius och Renlund och Chydenius.

 

Som en av landets främsta bildningshärdar

all konkurrens nu staden fullt uthärdar,

i kväll vi artigt säga våra värdar.

 

Vår ungdoms lärostad vi dock ej glömma,

när vi dess tvillingbroder lätt berömma.

En skål för Nordens Betlehem vi tömma.

 

Där var i farna år för oss klenoden

den unga flickan. Har du ej sett stoden

med Floras drag i Fåfängan vid floden?

 

Visst är Nykarleby värt all vår hyllning.

Där finnes ingen merkantil förgyllning.

Men det har kvar sin gamla burkpåfyllning.

 

Viktor Sund

27.08.1891-27.06.1966

 
 
Top! Top!