www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vår sång
Skrivet av Uno Sandkulla   
2005-04-17 00:54
Vår sång

Uno Sandkulla


Stig högt vår sång mot sommarljusa skyar
ur trotsigt unga, överfulla bröst.
Far ut kring våra slätter, skär och byar
och sjung oss samman, sjung oss mod och tröst. —
Det bor därinne i vårt hjärtas gömmen
en stilla trånad, som vill svinga ut.
Du ger vår längtan liv — och skönhetsdrömmen
i dig, vår sång, blir verklighet till slut.

Du är vårt arv, — I dig bor fädrens saga,
de dödas röst och hemgårdsbjörkens sus.
Du är ett eko ifrån rians slaga och
logens dans i sommarnattens ljus.
Och ungdomsårens milda minnen draga
förbi vår syn vid dina toners brus.
Och du är allt det veka, varma, svaga,
som drömmer tyst omkring vår hembygds hus.

Vårt folk har genomlevat hårda öden
och suckat under moskovitens slag.
Då allt låg mörkt, var du oss när i nöden
och sjöng om seger för vår rätt, vår lag.
Och med din makt och dina friska flöden
du gav vårt öga mod — trots jättens tag —
att långt i fjärran spana morgonglöden
utav vår frihets hemligt drömda dag.

Och du var även med den vita våren,
då Finlands frihetstimma äntligt slog,
— en vän, som följde hären fast i spåren
igenom drivorna i öde skog.
Du gav de tappre kraft, du läkte såren,
till ro du vigde dem, som döden tog.
Och mäktig steg din hymn mot vadmalskåren,
de segerkrönt och stolt den hemåt drog.

Vårt land är fritt. — Men hat och avund stinga
vår svenska stam som lön för trofast vakt.
Vår sång, vårt språk vill man till tystnad tvinga
och plåna ut de spår vår odling lagt.
Det kan, det får ej ske. — Nej, högre klinga
bör nu vår sång i farans stora stund.
Och styrka får den röst, vars toner svinga
till värn kring allting kärt på hemmets grund.

Ja, stig vår sång i hårda stormvindstider,
— stig stark och prisa ödet som oss gav
— ej dådlös ro — men år av kamp och strider
och värv, som ställa på oss stora krav.
När fiendernas hat omkring oss sjuder
på fädrens språk vi sjunge ut för dem:
så länge stolt vår sång i landet ljuder
och ekot svarar — ha vi här ett hem.


Festdikt framförd den 19 juni
vid sångfesten i Terjärv den 18—19 juni 1927
Öb 21.06.1927

Senast uppdaterad 2007-09-23 08:28
 
 
Top! Top!