www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
En ängel flyger
Skrivet av A.A.E.E.   
2006-04-07 19:06

En ängel flyger

 

Har du ej hört, en gammal sägen lär,

att när all oro flytt, när tyst det är,

en ängel osedd utav mänskoöga,

till jorden flyger ned ifrån det höga?

 

Ett sändebud ifrån den höga rymd,

där blicken aldrig är av töcken skymd,

en härold ifrån Edens gröna lunder,

han gästar dig i livets mörka stunder.

 

Följ mig dit bort till kojans lugna bo,

där modern vaggat nyss sitt barn till ro,

hur frid och tystnad råder kring den lilla.

En ängel flyger genom rummet stilla.

 

Där åter sitter på sitt arbetsrum,

en man i kvällens sena timme skum,

för sanning, frihet, ljus han strävar.

En ängel tyst igenom rummet svävar.

 

Du firar uti templet gudstjänst skön,

tyst beder menigheten Herrens bön;

hör du ej sus liksom av vingar?

En ängel genom helgat rum sig svingar.

 

Och när du dämpar tyst din vredes brand,

åt ovän räcker en försonlig hand,

och tyst välsignande för honom beder,

en ängel stiger ifrån himlen neder.

 

Och när du övergiven står,

med tårskymd blick vid blomstersmyckad bår,

och allt är tyst, blott klockors klang förtonar,

invid din sida tyst en ängel tronar.

 

Men går du ensam ut en vinterkväll,

och ser hur ljusen glimma i Guds tjäll,

och undrande du för Guds storhet bävar,

ned genom, stjärnors glans en ängel svävar.

 

Han viskar aningsfullt om ljus och frid,

högt över livets ävlan, storm och strid,

och vid hans tysta viskning känner anden

en längtan till de sälla, ljusa landen.

 

A.A.E.E.

 
 
Top! Top!