www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kulturschavott
Skrivet av Elof Granholm   
2006-11-25 17:42

Dikten, på rim, av Elof Gran­holm i Öppen kanal
i Öb 25 september 1999 med anledning av att
språkforskaren Peter Slotte kritiserat de dialektala
ortnamnen i bl.a. Terjärv. ( SAOL i dikten är en
förkort­ning av Svenska akademins ordlista).

 

Kulturschavott


Att gamla namn på hjärnan Peter nu har fått,

det österbottningar sen länge nog förstått.

Redan alltför långt med ändringar det gått

att döpa om var byaväg, var skog, var pått.

 

Han rågat forna tiders självbestämningsmått,

med sina kulturella närmiljöpåhopp.

Finlandssvenska "dop"-namn möts av spe och spott,

ty ett förfinat riksspråk känns för Peter mera flott.

 

Att hålla namnen levande är inget statligt brott,

fast uti boken SAOL om "heim" och "norr" ej stått.

Mot "Hemsjön" namnet klart vi gör en stor bojkott

mot sådant prat vi nedåt vänder tummetott.

 

Så Peter lyckas lika bra som Don Quijote.

Hans namnkompott i Öb var mest barnklubbsklott.

Lika fel att heta "Slotte" - borde vara "Slott"

men varför ändra det som känns så gudagott.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2006-11-25 17:48
 
 
Top! Top!