www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Mellan tutten och käppen
Skrivet av Elof Granholm   
2005-04-05 11:50


Mellan tutten och käppen


Den fjärde mars jag räknar år,
då trillar lätt en saknads tår.
En övergång i tid känns svår.
Har abstinens från tuttflaskår.

Ack, åren de så snabbt förgår
de ristar djupa ansiktsspår.
Men män kan färga tinningshår
så storken tror en prima mår.

På rynkor Yves Rocher ej rår
hans puder känns som salt i sår.
Nåt nytt rekord ej mer jag slår.
Har viss balans - på ben jag står.

Men reuman retar stela lår,
ej tänder mer behöver fluor.
Av minnet lite återstår
då barn i Jeopardy mig klår.

Nu irrar jag bland livets snår
och hoppas vintern blir till vår.
Pensionens lyx jag redan trår.
Vart månne “Hemlig resa” går?


Elof Granholm 

Senast uppdaterad 2006-07-06 23:18
 
 
Top! Top!