www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Den första bank på orten
Skrivet av Elof Granholm   
2005-04-09 02:55

 

Den första bank på orten


1.
Den första bank på orten, blev Terjärv Sparbank då
på kontoret vid Forssas först den var.
Men därifrån den flytta till Sundells kammarvrå
där disken fanns i lärarns budoar.
Sen köptes rum i UF—hus, en blixt dock tände kåken.
Då köptes Sundells gård men snart kom tegelstensepoken.
År trettitvå det byggdes, på sjutti likaså.
Nu sista gång den flyttat — ta mig håken.

2.
Det var november månad, och året nittiett
i kassaboken lyste tomma ark.
Som första kund kom Maja, hon blev då nummer ett
en mejerska som kom med femti mark.
Så börja bankens verksamhet, folk sluta då spendera.
Man låna nog till hus och hem och en del deponera.
Från första kunden Maja, tills nu — vi tjänster gett
liksom att räntor kapitalisera.

3.
Idag vi dig har firat på mångahanda sätt,
med sång och spel och tal och historik.
Och varje kund har varit en som vi service gett,
om så man varit fattig eller rik.
Vi tänker nu tillbaks på år — ett sekel gått till ända.
Från kassabok till helibor för oss blev termer kända.
Att banken tjänat orten det har vi alla sett.
Ett tack till Er nu alla vill vi sända.

Två tack till Er nu alla vill vi sända.
Tre tack till Er nu alla vill vi sända.

*****
Melodi: Den första gång jag såg dig av Birger Sjöberg
Text: Elof Granholm
Arr: Kaj Nylund
Framfördes unisont på sparbanksjubiléet 1991 av
Cantores Personalis (Terjärv Sparbanks personalkör)

Senast uppdaterad 2005-10-15 01:23
 
 
Top! Top!