www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Loffes Facebook-dikter
Skrivet av Elof Granholm   
2012-03-27 18:49


LOFFES DIKTER PÅ FACEBOOK
(Facebook stängd 25.03.2012)

"Så är den slut min vecka
att ej i Facebook häcka.
Jag tystnaden fick spräcka
och komma in och checka.

Det fanns ej skäl att kläcka
nån ältad nyhetsläcka.
Ej skriva vitsar fräcka,
ej rykten mer befläcka.

Än vänner verkar käcka
och inget kan dem knäcka.
Jag själv minns det otäcka
vår jäkla vattenläcka.

Jag provat extraknäcka
- få ”Fond” att hand utsträcka.
Men hoppet de utsläcka,
hos dem det löje väcka.

Man världen bör upptäcka
och :”Lyss till hav i snäcka.”
Min Facebook lär nog säcka,
jag vill mig snart ”puts väcka.”

----------
"When 65 you turn

there´s only one concern.
You haven´t much to learn
but watch the candle burn."
----------
”Vår Bibel tolkades av män
för dem blev Gud en HAN.
Sen kvinnor såg i skapelsen
att bakom allt stod HON.

De ”mitt-i-mellan” sade men,
vår kompromiss är HEN.
I vassen lurar vår ovän
och vet det snart blir HIN.”
----------
”Igen snart val – det kommunala,
dit väljas kan båd´ gammal, ung.
Kan du där bli den ideala
ej fånig bli som Martin Ljung?

Till först det gäller att få kvala
Du vägs på våg. För lätt? Ej tung?
Men vågar du ut på det hala
att matcha centerns vise kung?

Att sitta med var förr stor ära,
där fanns respekt hos var och en.
Det jobbades då samhällsnära
- där framsteg blev som fenomen.
Nu är det mest att sig besvära
i nästan var förvaltningsgren.
För Kronoby, det mest primära
- är att än bli vår ögonsten.”
---------
"Rubriker överdriver
för läsarn väckas bör.
Det hjälper den som skriver
och den som det berör.

Men ”Himmelskt pris på minken”
- det är väl att ta i.
Men ÖT fatta vinken
med terminologi.

Och ”Zlatan frälste Milan”
det då gick väldans fort.
Nu väntar långa vilan
för slaget som han gjort.

Rubriker de skall sälja
fast ämnet ej är hett.
Och sedan får vi välja
som en och var har vett."
---------
"Blir morgondagen minnesvärd?
Kan rösten bli begråtansvärd?
Det sägs han är beundransvärd
fast han ej är högskolelärd.

Han gick ej ut på brudefärd
för män kan dela huvudgärd.
Han tror ej på nån andevärld
vår Gud är ej tillbedjansvärd.

Han lovar oss en sagovärld
den gröne är ej mest nu värd.
Han löfte ger om fredlig värld
där plogbillar var gamla svärd.

Han skänker mat till undernärd,
så allas rätt blir väl beskärd.
Han rädda vill var bottnisk fjärd
så än ges skörd i varje mjärd´.

Vår svenska är anammansvärd
- vem håller vårt damoklessvärd?
Hans resa är en pilgrimsfärd
där bakom allt döljs sinnlig flärd.

Vårt land, vårt land, ack, Lotta Svärd.
Hur blir vår värld - i hem - vid härd?"
----------
”Man vågar ej mer tanken tänka
det tolkas som att någon kränka.
Men låt oss en gång till betänka:
Är priset värt moralen sänka?”
----------
”Nu två finns kvar i hela valet
där det kan gå - ja - riktigt galet.
I veckor två med samvetskvalet
vi grubblar hur blir röstetalet.
Och väljer vi ej idealet
för Finland hålls då griftetalet.”
----------
”Idag man ej bör ligga hemma
men det ju är en annan femma.
Med röstning har jag lärt mig flexa
så tidig skrev jag in en sexa.”
----------
”Jag tror det alltid varit ment,
fast det tycks ganska löjligt.
Vi alltid komma skall för sent
så tidigt det är möjligt.”
----------
"Ej varje läkare förmår
att hjälpa de som kvider.
Men tid lär läka alla sår
fast själva tiden lider."
----------
"Att kläder ha av många slag
det tycker jag är överdrivet.
Det bästa är nog anser jag
att gå i endräkt genom livet."
----------


Senast uppdaterad 2012-03-27 18:52
 
 
Top! Top!