www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
FÖRVÄNTAN I ADVENT (även med sång)
Skrivet av Elof Granholm   
2005-04-09 03:44
 

   

Förväntan i advent

Nu stundar snart en juletid,
som kan bli lätt och tung.
Vi bidar nu en julefrid
då komma skall vår kung

Men ytlig kännes friden,
och oviss är vår dag.
När tid är långt framskriden,
var finnes väl då jag?

Finns jag ibland de mina,
som glädjas kan runt bord ?
Finns du ibland de dina,
som tröstas av Guds ord ?

Vad mera kan man giva,
än det kära som man fått.
Må julen ej förbliva,
ett flyktigt minne blott.

Text: Elof Granholm

Musik: Thomas Enroth

Sång: Heléne Nyberg

(2005)

Senast uppdaterad 2014-12-01 07:01
 
 
Top! Top!