www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vändag på Facebook
Skrivet av Loffe   
2015-09-02 09:56

VÄNDAG PÅ FACEBOOK

 

Här kommer nu min femte dikt,
och det på denna vänskapsdag.
Jag måste göra här min plikt
och redovisa sammandrag.

 

Nu denna text skrivs som en bikt,

till sånt behövs det underlag.
Är någonting av så stor vikt
det avslöjas en vacker dag.

 

Jag har nån kilos övervikt
men tål ej sitta ut i drag.
Men allt skall vara prompt och strikt
fast jag ej har musikanlag.

 

Jag håller hårt på min åsikt,
men bryr mig skit i statsanslag.
Jag gillar ej ens lindrig gikt
i räck jag ej gjort överslag.

 

Jag ser än bra på längre sikt,
men memma ger mig obehag.
Det finns i norr mitt sjukdistrikt
mitt kön försvann i hen-förslag.

 

Jag ställning tar i Krim-konflikt,
men gillar starkt rabattavdrag.
Jag ost vill ha i tjocka skikt
som sexman i vårt läsarlag.

 

Jag diggat ej Sankt Benedikt
och firar helg i vardagslag.
Jag gillar ej ha väjningsplikt
fast nästa resmål kan bli Prag.

 

Ser framtid an med tillförsikt
och gillar böcker, bokförlag.
Nu måst´ jag sluta illa kvickt
om jag skall vara till behag.

 

Här slutar nu min översikt
som nästan blev ett föredrag.
Man borde nog ha tystnadsplikt
så man ej sätts på undantag.

 

Jag ändå haft en god avsikt
med alla er på hjärtans dag.
Jag tror att dikten vederkvickt,
men jävig är jag därvidlag.

 

Loffe

14.02.2015

Senast uppdaterad 2015-09-02 10:03
 
 
Top! Top!