www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Julens återkomst
Skrivet av Elof Granholm   
2016-11-18 07:22

 

JULENS ÅTERKOMST

 

Än strålar din stjärna så klar och så blid
vi väntar din ankomst just kring juletid,
det undret Jesaja bebåda.
Så skänk oss nu ren av ditt evighetsljus,
ge frid i vart hjärta, lys frid i vart hus.
Låt fred i vår värld börja råda.

 

Än Betlehemskrubban och änglarnas sång,
vi uppleva får envar ännu en gång
och påminns av bortglömda minnen.
Vi gläds under möten på vägar och torg
och gråter med dem som nu tynges av sorg.
I jultid berörs alla sinnen.

 

Än lyss vi till julens profetiska ord,
ett budskap som förts runt vår sargade jord
om tro som vår framtid kan bära.
Så måtte det ännu ibland alla folk
som för ett glatt budskap än vill vara tolk
och än håller Ordet i ära.

 

Elof Granholm
17.11.2016

 
 
Top! Top!