www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tvåå krååko
Skrivet av Loffe   
2017-01-16 16:00

 

TVÅÅ KRÅÅKO

 

Ti flesta veit hä finns jo baa jä tvåå såss krååko.
Å ein åv tömm e jemt mä stjoorona så brååko.
I Tärjär e vi int såm aadä fålk så trååko,
vi e jo tsänd ti vaa na liti meir friisprååko.

 

För et ni int såm fålk ska tsänn äär alltfö pjååko,
så ska ni kåll åm ni har kvar ho gambel rååko.
Så stell di framfö ipi spiisn - sikt på kååko*).
Å njuus! Uur eina boro fluär tiin snårrkrååko.

 

Loffe
13.1.2017

 

*) grytkrok

 
 
Top! Top!