www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Dröömviiso
Skrivet av Elof Granholm   
2005-04-15 12:37
DRÖÖMVIISO

1.
Jär sitär ja å dröömbär om
ti tjäär som ja ha mist.
Om ho som var ho första å
om ho som for ti sist.
Ti föst va hä jo Disa miin
ho kom mä lilla Lis.
Ti va väl gröm ti fööd si
män bra på mang såss viis.
Fö Disa ho va liika grann
på mårni som på kveld.
Å ett ein lillan tiid så
vaalt jo hännas maga sveld.
Ja minns in vart di for tå saan
män uuslit vaalt hä noo.
Män ett ein lillan tid ja freista
söök å snart fö Rosa sloo.

2.
Ja Rosa ho hadd röit hår
å munn var stor å grann,
män ho va vild å amppär jämt
ja svor ä vee å bann.
Ja angra snart ett hänn ja to
å snart ja baa om jölpp.
Ein kaar ti Bännes hänna too
ha var ein rikti tölpp.
Ja kann int fata va to åt a
tå a hänna too.
Ha va no stjöne lata ha
som hänna too såm groo.
Saan kåm jo Pulmo heim ti mi
från Evjär dro ja hänn.
Män fastän hä så vaalt hä kaalt
tär ondi feldn männ.

3.
Män så va roolit övär
å o sluuta snart ti målk,
ho maagra bara ho var int
na meir ti viis fö fålk.
Vi stjillsta saan ho for ti sett,
å ja va heim vi mett
å ondä fleira år tä låfta
eiji stjiit å sveitt.
Män så ein da sa grannän et
i Tjivjär finnsta mang.
Utååv ha betär sårttn som jag
skåda ett flei gang.
Å tärifråån så to ja saan
ein tjåkk å stedo ein.
Män ett två år så hollsta ho int
staa på eiji bein.

4.
Å baket Tjivjä-Manda
freista ja ein sista gang.
Män ja vaalt tröitt i legga miin
fö baket fleir ja sprang.
Så Särttsä-Fiina hamna fast,
ho var int bra ti spring.
Å sama da så vaalt o miin,
på hänn ja träädd ein ring.
Ja ho va bra ti målk,
fast tökelt ho jo vila rååm.
Ho var int riktit reinfäälo
ho hadd vääl stark an dååm.
Män ho va best åv all ja hadd,
fast ho jo byrja siin.
Män hor såm helst så var å best,
ja besta koddo miin.


Text: Loffe
Melodi: Isoisän olkihattu


Senast uppdaterad 2005-10-15 01:04
 
 
Top! Top!