www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bland finlandssvenskarna i Amerika 1 (7)
Skrivet av Artur Hedlund   
2006-05-20 15:06


 Artur Hedlund

 

Bland finlandssvenskarna i Amerika 1 (7)

 

Ändamålet och avsikten med min resa var icke att studera våra landsmäns förhållanden i Amerika utan skolorna och undervisningen därstädes. Men då denna sak alltid intresserat mig och jag blev så älskvärt omhändertagen av landsmän överallt, där jag reste fram, och sålunda kom i livligaste beröring med dem, fick jag se och höra så mycket, som gladde mig, och som jag icke kan neka mig nöjet att i detta sammanhang meddela.

 

Den finlandssvenska emigrationen börjar

Den egentliga emigrantströmmen från Svensk-Finland till Amerika daterar sig från början av 1870-talet. De första emigranterna voro från Österbotten, huvudsakligast män, och flertalet av dem stannade i hamnstaden New-York för att där söka sig arbete.

Något senare begynte även ungmor följa med till nya världen. Och jag minns ännu från min barndom, vilken allmän uppmärksamhet och för­stämning det väckte i min hemsocken, då de första flickorna därifrån begåvo sig till Amerika. En stor mängd människor voro församlade vid deras avfärd. Och det var gråt och låt och tandagnisslan. Också av flickorna stannade en stor del i New-York, där det var gott om tjänsteplatser. Alla, som reste, tänkte på att återvända till fäderneslan­det, så snart de förtjänat tillräckligt. Och efter några års vistelse där återvände en del av dem också. Men deras rön och erfarenheter manade och lockade andra, allt flera och flera, att resa över Atlanten. Sålunda har en ständig emigrantström fortgått ända till år 1924, då den amerikanska emigrationslagen satte en damm för strömmen.

 Artur Hedlund

Ur ”Från Amerikas underland” - 1926

Läs här om resan över Atlanten

Redigering Elof Granholm 20.05.2006

 


Senast uppdaterad 2012-09-20 23:24
 
 
Top! Top!