www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärvhuset vid Summit Ave i New York
Skrivet av Öb   
2005-05-05 06:24
Terjärvhuset vid Summit-Aven i New-York

Ett företag, som är särskilt glädjande och som kommer att få stor betydelse för finlandssvenskarna såväl i ekonomiskt som nationellt hänseende år det nyligen startade »Egna-hembolaget i New-York», skriver Artur Hedlund i sin nyss utgivna Amerika-bok. De olika nationerna ha sedan en tid tillbaka samlat sig, bildat bolag och inköpt gårdar, varför man talar om en jude-stadsdel, en italiensk, negerstan och en skandinavisk stadsdel samt china-town, finn-town o. s. v.

Men flnlandssvenskarna ha icke företett samma enhetskänsla och sammanhållning, utan ända till senaste år bott i mindre grupper, spridda överallt i den stora världsstaden. Först efter kriget, då hyrorna blevo övermåttan höga, överenskommo några österbottningar, främst terjärvbor, inom Lutherska församlingen i Bronx att bilda bolag och köpa sig egna hem. På en höjd vid Haarlem River, som är en högerbiflod till Hudson floden, inköpte de år 1920 ett 6-vånings stenhus, som inrymmer 20 lokaler & 3, 4 och 5 rum.

Priset var 75,000 dollars. Här bo nu flera terjärvbor än i något annat hus i världen. Samma år inköptes ett annat stenhus vid 949 Ogden-Ave, alldeles i närheten av det förra. Det inrymmer 23 lokaler, som bestå av 3, 4 och 5 rum, samt 3 butiker och kostade 82,000 dollars.  Företaget visade sig i ekonomiskt avseende synnerligen fördelaktigt;  och vintern 1924 inköptes ännu ett tredje stenhus,  som inrymmer 30 lokaler och kostade 135,000 dollars.

Byggnaderna äro väl belägna.Luften däruppe på  höjden är frisk  och utsikten  särskilt om  kvällarna, då sta-  den strålar i full belysning, storartad. Tre stationer ligga i närheten, och på ena slattningeu är en park, som inbjuder till vila och rekreation. En lycklig början till samling är således gjord. Ty där bo allaredan omkring 300 finlands-svenskar i »Summit-kolonien». Alla försäkra, att de bo både billigare och trevligare nu än förr, då de levde spridda i hyrda lokaler. Och ingenting uppväger känslan av att ha ett eget hem.

(Öb 08.06.1926)
Senast uppdaterad 2005-09-20 11:27
 
 
Top! Top!