www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Det finländska nybygget i Amerika
Skrivet av Tidningen Folkwännen   
2007-07-15 11:06
Så skrevs i tidningen Folkwännen nr 8 / 25.02.1880.

— Det finländska nybygget i Amerika.

Cocato, det fösta finländska nybygget i Amerika, är beläget i staten Minnesota, omkring 65 engelska mil wäster om hufwudstaden i denna stat, St Paul.  Ännu år 1866, då de första finländare hitflyttade, war denna trakt en öde skog, där land kunde fås på grund af s.k. homesteads- nybyggesrätt.

Sommaren 1869 öfwertogos de sista homestead i dessa trakter. De förste finländske nybyggare woro Johan Wiinikka, och Olof Wästerberg; strax efter dem nedsatte sig Isak Warberg, Nils Selwälä och Adam Onkamo.

Ett par år därefter fullbordades den här förbigående järnvägen. Cokato station, där senare en liten stad uppstod, anlades helt nära den finländska byn, så att afståndet ifrån de närmaste gårdarne till stationen är 2 och ifrån längst bort belägna 7 engelska mil.  Emellan finländarnes by och Cocato station ligger den  wackra några eng. mil wida Cocato sjön. På 14 år har deras yxe och plog förwandlat denna öde  skogstrakt till en widsträckt by, där det redan finnes 79 gårdar, 1,428 acres odlad jord, 43 hästar, 121 oxar och 220 kor. Senaste år skördades 22,316 bushel whete och deras hela egendom uppskattades till 525 tusen mark. För tre år sedan uppfördes midt i byn en kyrka, som kostade 5 t.mk. Flere skördemaskiner finnas i byn äfwensom tre ångskördewärk, whilka kostat 8 tusen mk stycket.

Redigering: Elof GranholmSenast uppdaterad 2007-07-15 11:43
 
 
Top! Top!