www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenska skolhuset i Sorjos
Skrivet av Land och Stad   
2007-08-21 21:45

Så skriver tidningen Land och Stad no 10, 05.03.1890


Från Kronoborg skrifves till oss den 26 februari: Den 23 dennes hölls ett möte i Sorjosby, hvarvid 12 bönder af de svenska kolonisterna sammankommit för att rådslå om sitt skolhus, som redan flera år varit under byggnad, men ej blifvit färdigt. Det saknar nämligen ännu fönster, dörrar och hela inredningen med undantag af murarna, som äro resta. Det be­lopp som erfordras utgör 1,000 mark. Däraf sade sig bönderna ej kunna lämna någonting alls, ty de äro alla skuldsatta och nödgas arbeta för eget lifs bärgning. En del af dem hade dock kunnat visa större intresse för företaget än hvad nu skett; 60 utlofvade dagsvärken hafva ej ännu blifvit gjorda. — Skall således huset förblifva i sitt halffärdiga skick, eller finnes det i landet personer, hvilka äro villiga att, liksom föreningen Svenska folkskolans vänner, komma de svenska österbottningarna i Kronoborg till hjälp?

Redigerat 21.08.2007 av Elof Granholm

Senast uppdaterad 2007-08-21 21:46
 
 
Top! Top!