www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ett krig i djupa finnskogen
Skrivet av Tidningen Dalpilen   
2013-08-04 08:42

Ur gamla papper

Ett krig i djupa finnskogen

 

Ett krig i djupa finnskogen. Kristoffer, Hawwonen eller Vild Havvonen kallad var rent af en Malungs finnskogars röfvare. Han utöfvade i de stora ödemarkerna en själftagen vedergällningsrätt och öfverföll i synnerhet sådana personer, som flydde till Norge. Han var, Vild-Havvonen, »finnskogens Attila», dess »gissel».

En gång hade några finnar byggt på Grytsjö fjäll, och bönderna i Tönnes by, norr om Ekshärads kyrka, ville hafva de besvärliga finnarne från Grytsjö fjäll. Bönderna talte då vid Vild-Havvonen om hjälp, och han kom med folk och dref bort sina landsmän, bland hvilka ock var Erik Kärrhoven. Denna sistnämde var före Havvonene våld så rik att, »hans hustru bar silkestofsar i skorna». Eks härad gaf sedan Vild-Havvonen för hans bragd ett stort lass lindhö så länge han lefde.

Än i dag skall finnmoran i dessa bygder skrämma de ostyriga små med ett: »Tyst onger! Annars kommer Vild Havvonen!»

 

Ur tidningen Dalpilen, Kopparbergs Läns Nyhets- och Annons-Tidning, no 8, 31.01.1905, sid 1

Redigering Elof Granholm 04.08.2013

 
 
Top! Top!