www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svensk-amerikanska meditationer - Förord
Skrivet av Vilhelm Berger   
2014-04-07 14:01

Svensk-amerikanska meditationer

Förord

Vilhelm Berger författare (1867-1939)

1916

 

Förord.

Samtliga artiklar i denna bok hafva under de senaste åren varit synliga i svensk-amerikanska tidningar och tidskrifter. De utgifvas nu samlade utan några som helst anspråk på att innehålla något märkvärdigt. De äro endast mina enskilda tankar om förhållandena omkring mig, sådana som jag funnit dem under min 20-åriga vistelse här i landet. Det är ju inte säkert, att jag har rätt i allt. Det kan ju hända, att jag sett åtskilligt från en för trång synvinkel och därför fått oriktig syn på ett och annat.

Svenskens ställning här i det nya landet är ju märklig i många afseenden. Åsikterna om de nya förhållandena och deras konsekvenser skifta ju i det oändliga. Som ett litet inlägg i diskussionen om Svensk-Amerika sänder jag ut denna bok, och jag beder läsaren bedöma den endast som ett sådant.

New York i oktober 1916.

V. BERGER.

Senast uppdaterad 2014-04-07 14:31
 
 
Top! Top!