www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenska tidningar i Amerika och Kanada
Skrivet av S.H.S.L.   
2016-11-19 19:51
SVENSKA TIDNINGAR I AMERIKA
 
Nedan lämnas en förteckning på nu utkommande svenskamerikanska veckotidningar. Att erhålla en fullständig förteckning på de hundratal månatliga och halvmånatliga blad som utges av kyrkoförsamlingar och föreningar i skilda delar av landet, där svenskar bygga och bo, är i det närmaste omöjligt. Likaså ställer det sig svårt att redogöra för de till hundratal uppgående veckotidningar som under årens lopp upphört att utkomma. Ett omfattande arbete med att samla uppgifter om den svensk-amerikanska pressen har bedrivits av redaktör Alfred Söderström i Warroad, Minnesota, och med ledning av hans 1910 utgivna "Blixtar på tidningshorisonten" har spårats ursprunget till de svensk-amerikanska tidningar som nu utges. De äro följande: 
 
Arbetaren. New York, N. Y. Sedan maj 1895.
Augustana. Rock Island, 111. Sedan dec. 1889. Har upptagit Luthersk Kyrkotidning, Nytt och Gammalt och Hemvännen. 
California. Turlock, Calif. Sedan 1915. 
California Veckoblad. Los Angeles, Calif. Sedan 1909. 
Chicago-Bladet, Chicago, 111. Sedan febr. 1877. 
Finska Amerikanaren. Brooklyn, N. Y. Sedan 1899. Började utges i Worcester, Mass., jan. 1897. 
Forskaren. Minneapolis, Minn. Sedan juni 1894. Började utges i Rockford, Ill., sept. 1893. 
Förbundets Veckotidning. Chicago, 111. Sedan dec. 1915. 
Lindsborgs-Posten. Lindsborg, Käns. Sedan dec. 1897. 
Minnesota Stats Tidning. St. Paul, Minn. Sedan okt. 1895. Fortsättning av Skaffaren, sedan dec. 1878. 
Missionsvännen. Chicago, 111. Sedan okt. 1877. 
Musiktidning. Minneapolis, Minn. Sedan jan. 1906. 
Nordstjernan. New York, N. Y. Sedan okt. 1872. Har upptagit Norden. 
Nya Idun. Minneapolis, Minn. Sedan juli 1906. 
Ny Tid. Chicago, 111. Från 1904 till 1922 utgiven under namnet Svenska Socialisten. 
Omaha-Posten. Omaha, Nebr. Sedan sept. 1904. Har upptagit Svenska Journalen och Vesterns Svenska Tribun. 
Oregon-Posten. Portland, Ore. Sedan dec. 1908. 
Our America. Jamestown, N. Y. Hette förut Vårt Land. Sedan 1875. 
Qvinnan och Hemmet. Cedar Rapids, Iowa. Sedan sept. 1893. 
Skandia. Jamestown, N. Y. Sedan 1909. Fortsättning av Föreningsvännen i Warren, Pa. 
Svea. Worcester, Mass. Sedan aug. 1897. Har upptagit Skandinavia, Österns Härold (New Britain) och Svenska Nyheter (Boston). 
Svenska Amerikanaren. Chicago, 111. Sedan okt. 1877. Har upptagit Svenska Folkets Allehanda, Svenska Posten, Svenska Fria Pressen, Svenska Världen, Iduna, Vestern, Arbetaren (Grand Rapids), Kansas City-Tribunen, Gamla och Nya Hemlandet, vilken sistnämnda förut upptagit Minnesota-Posten, Kansas-Posten m. fl. 
Svenska Amerikanska Posten. Minneapolis, Minn. Sedan mars 1885. Upptog 1922 Duluth-Posten i Duluth. 
Svensk-Amerikanska Western. Denver, Colo. Sedan mars 1901. 
Svenska Folkets Tidning. Minneapolis, Minn. Sedan okt. 1881. Har upptagit Svenske Arbetaren, Budkafveln och Svithiod. 
Svenska Kuriren. Chicago, 111. Sedan jan. 1888. Fortsättning av Kurre, sedan maj i884. Har upptagit Svenska Posten (Rockford). 
Svenska Monitoren. Sioux City, Iowa. Sedan maj 1895. 
Svenska Pacific-Tribunen. Seattle, Wash. Sedan dec. 1903. Fortsättning av Vestra Posten, sedan dec. 1889, och Westerns Tribun, sedan juli 1902. 
Svenska Romanbladet. Minneapolis, Minn. Sedan april 1889. Har upptagit Romanjournalen. 
Svenska Standaret. Chicago, 111. Sedan 1912. Fortsättning av Ungdomsstjärnan, sedan 1907. Sammanslagen med Nya Wecko-Posten 1918. 
Svenska Tribunen-Nyheter. Chicago, 111. Sedan jan. 1869. Sammanslagning av Svenska Tribunen och Svenska Nyheter 1906. 
Svenska Tribunen hade förut upptagit Illinois Swede, Nya Världen, Skandia, Nya Folkets Tidning och Fäderneslandet. Svenska Nyheter hade upptagit Humoristen och Nya Svenska 
Amerikanaren. Efter sammanslagningen ha upptagits Fylgia och Iowa-Posten. 
Sändebudet. Chicago, 111. Sedan dec. 1864. Har upptagit Vår Ungdom och Väktaren. 
Svensk Familjejournal. Minneapolis, Minn. Sedan jan. 1889. 
Texas-Posten. Austin, Tex. Sedan april 1896. Har upptagit Texas-Bladet. 
Utah-Posten. Salt Lake City, Utah. Sedan okt. 1900. 
Veckobladet. Minneapolis, Minn. Sedan febr. 1896. Fortsättning av Kristna Härolden, sedan dec. 1884, och Minneapolis Veckoblad, sedan jan. 1887. Har upptagit Linnea. 
Vestkusten. San Francisco, Calif. Sedan maj 1887. 
Österns Veckoblad. New Britain, Conn. Sedan sept. 1906. 
 
SVENSKA TIDNINGAR I CANADA. 
 
Canada-Posten. Winnipeg, Man. Sedan maj 1904. 
Forum. Winnipeg, Man. Sedan okt. 1919. 
Svenska Canada-Tidningen. Winnipeg, Man. Sedan juni 1907. Fortsättning av Den Svenske Canadiensaren, sedan okt. 1892, och Canada, sedan juli 1895. 
 
S.H.S.L.
 
Från Svensk-Amerikanska Pressen och Svenska Journalistförbundet i Amerika
1923

 

 
 
Top! Top!