www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärvbor i Ryssland
Skrivet av Yngve Jungner   
2005-11-06 02:20

Terjärvbor i Ryssland

 

Att kartlägga flyttningsrörelsen i sin helhet från en bestämd ort till Ryssland är synnerligen arbetsdrygt. Däremot är det jämförelsevis lätt att få fram enstaka personer och familjer, som under vissa tidsperioder uppehöll sig i det stora landet i öster.

Bland Finska Passexpeditionens i S:t Petersburg väldiga arkivmaterial finns och har funnits en serie s.k. sockenböcker. Tyvärr är endast två sådana sockenböcker bevarade för Vasa län. I dessa sockenböcker finns antecknade personer, som under en längre tid var bosatta i Ryssland. Alla som begav sig till Ryssland måste ha pass. Passet utfärdades i första hand för ett år, ifall det inte var fråga om en kortvarig resa. Vid förnyad ansökan om pass efter ett års förlopp utfärdades passet som det hette på "obestämd tid". Anteckningarna i de nämnda sockenböckerna gäller alltså personer, som förpassats påämd tid. obest

Här nedan följer en uppräkning av Terjärvbor, som finns antecknade i den senare sockenboken för Vasa län. Dessa personers senare öden kan följas i personalböckerna för S:t Catharina svenska församling i S:t Petersburg ävensom från annat material. Denna uppföljning sker inte i denna uppsats, utan såsom tidigare nämnts uppräknas Terjärvbor i Ryssland enligt socken­boken.

Keurkall, Johan Andersson, dräng, född i Gamlakarleby. (ankommit 1868)
Hustru Margareta.
Mannen avled 7.12.1872, änkan omgift med Johan Bäck från Karleby. 

Skytte, Matts Hansson, statdräng, född 1838. (ankommit 1866)

Forss,Leander Leandersson, dräng, född 1849. (ankommit 1866)

Lillrank,Johan Hansson, backstugukarlsson, född 1848.(ankommit 1866)
Hustru Vendla,född 1849.
Dotter Olga Emilia, född 1879.
Son Bernhard, född 1887, död 1893. 

Lillrank,Hedvig, syster till ovanstående, född 1854, gift med Daniel Knuts
från Nykarleby. (Hon ankommit 1871) 

Lillrank, Anders Hansson, inhysesson, född 1850. (Ankommit 1871)
Hustru Helena, född 1839.
Dotter Maria Vilhelmina, född 1874.
Son Johan Wilhelm, född 1879.
(Återvände till Kivinebb, där egen fastighet, i Kuokkala 20.9.1891) 

Lillrank, Anders Andersson, statdräng, född 1842. (ankommit 1868)
Hustru Anna Evelina, född 1849 (pass 8.6.1871.)
Dotter Alina, född   ? , död 1894.
Son Johan Emil, född 1883.
Son Uno Alfred, född 1885.
Son Sigurd Hjalmar, född 1888.
Dotter Signe Johanna, född 1894. 

Warg, Johan Andersson, arbetskarl, född 1854. (ankommit 1871)

Heinonen, Anna, snickargesällhustru, född 1843. (ankommit 1871)

Backman, Anders Andersson, bondeson, född 1850. (ankommit 1871).

Kråk (skriver sitt namn också på ryska ),Nils Andersson, inhysesson, född 1856.
Hustru Kristina Johanna, född 1861, död 12.4.1899.
Svärmor, änkan Anna Magdalena Jonasdotter Sundell "72 år".     
Dotter Anna Emilia, född 1884.
Dotter Olga Johanna, född 1887.
Son Gustaf Alfred, född 1892.
Hustru II, Anna Sofia Johansdotter Kraft, född 1869. 

Storbacka, Nils Jonasson, bondeson, född 1854.

Sundqvist eller Smedjebacka, Gustaf Andersson, bondeson,född 1855.    

Granholm eller Nylund, Johan Annasson, inhyses, född 1845.
Hustru Elisabet "är 26 år"
Son Johan,född 1876.
(Hustrun avsänd hem 19.1.1890.) 

Timmerbacka, Matts Jakobsson, f.d. bonde, född.1835.

Dahlvik, Anders Nilsson, statdräng, född 1840. (ankommit 1863)
Hustru Madli, född 1847.
Dotter Amalia, född 1864.
Dotter Edla, född 1866.
Mannen avsänd hem 1876.
Dottern Edla övergick till grekisk trosbe­kännelse 1884 och fick namnet Edla Sofia, gift.
Son till Edla Sofia, Pavel, född 1878.

Bredbacka, Carl Andersson? torparson, född 1845.

Sunabacka, Matts Mattsson, inhysing, född 1829.

Drycksbäck, Leander Johansson, bondeson, född 1846.

Drycksbäck, Alexander Johansson, bondeson, född 1842.
Hustru Tekla Sofia
Anteckning med blyerts i sockenboken: "Mannen nekas pass, reser till Finland, önskar hustrun med". 

Djupsjö eller Vilander, Nils Andersson, född 1847.

 

Yngve Jungner

Ur "Släkt och Hävd  nr 18/1975"

Senast uppdaterad 2005-11-06 02:28
 
 
Top! Top!