www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kronobybon Sven Knute i kolonin Nya Sverige
Skrivet av Anders Myhrman   
2005-11-20 01:22

KRONOBYBON SVEN KNUTE
I KOLONIN NYA SVERIGE

 

Amiral Klas Fleming var den som stod bakom grundandet av Sveriges koloni Nya Sverige vid Delawarefloden i Pennsyl­vania, men den mest framståen­de mannen där var översten Johan Printz. Han var kolonins guvernör under åren 1643-1652.

Innan Printz blev utnämnd till guvernör hade han under några år innehaft det kungliga resi­denset Korsholm utanför Vasa i Finland. Namnen "New Vasa" och "New Korsholm" påminner om detta. Och det var helt na­turligt att han skulle värva folk för kolonin även från denna del av landet.

En finsk historiker har nyligen skrivit: ”Somliga av settlarna (i kolonin) var svensk- talande finnar från den österbott­niska kusten".

I fri översättning berättar han vidare om en av dessa män:

"En av de män som följde med Printz till Amerika var hans kompanjon från 30-åriga kriget, kavalleriofficeren Sven Knute från Kronoby socken. Också han blev framstående i den nya kolonin. Efter hans ankomst byggdes en fästning med namnet Elfsborg vid östra stranden av Delawareflodens mynning. Sven Knute blev dess kommendant. Några år senare sändes Knute hem för att värva mera settlare för kolonin. Resultatet blev inte dåligt, men kunde inte ändra kolonins öde. Knute återvände år 1654 till Amerika med den nya guvernören Johan Rising. Han hade då kaptensrang, blev vice­guvernör och kommendant för kolonins garnison. Det blev hans olyckliga plikt 1665 att uppge fästningen Kristina åt holländska kolonister som tidigare hade övertagit makten i den angränsande kolonin."

Om Sven Knutes senare öden har jag inte funnit några uppgifter. Kan någon som är väl bekant med hela Kronoby -  dvs namnen på byar, gårdar och hemmansnummer - ange något namn från vilken Knute möjligen fick sitt namn. Skriv till Norden om det.

- ANDERS MYHRMAN 429 Main Street, Lewiston, ME 04240 

 ( Sven Knute torde enligt vissa  källor härstamma från Kolam by ) 

 

 

Senast uppdaterad 2005-11-26 03:23
 
 
Top! Top!