www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenskhetsivraren Wickman
Skrivet av Masaby UF/Maren Jonasson   
2009-03-06 23:05
 Utdrag ur Masaby Ungdomsförenings (MUF r.f) historia sammanställd av Maren Jonasson och ingår i boken Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt  (utgiven av Bobäcks byaförening r.f. 2003).Språkpolitik och svenskhetsivrare

I mars 1936 hölls ett svenskhetsmöte på Ljusdala där ett tal skrivet av den österbottniska riksdagsmannen Albin Wickman säkert höjde blodtrycket hos åhörarna. Föredraget lästes upp av redaktör A. Grönberg, då riksdagsmannen på grund av sjukdom inte själv kunde närvara. Talet handlade om den svenska ungdomens existensmöjligheter som svensktalande och “svensktkännande” medborgare. “Det är ingen hemlighet, att ett finskt namn är en merit när man söker statstjänst. Läget är allvarligt för vår studerande svenska ungdom”, slog talaren fast (Nyland 17.3.1936 och Västra Nyland 19.3.1936).
Senast uppdaterad 2009-03-06 23:07
 
 
Top! Top!