www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hvad nytta har en rote-soldat av sitt torp?
Skrivet av A.A.S.N.   
2009-03-16 22:18

Insändare i Finlands Allmänna Tidning no 82, sid 3, 11.04.1864
Redigering Elof Granholm 16.03.2009
 
 
Top! Top!