www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Finlands nationalsång: Suomi - vak upp!
Skrivet av Arvi Jännes   
2009-11-07 20:04

Dikt införd i tidningen Norra Posten,
no 39, sid 3, 14.05.1890
Redigering Elof Granholm  07.11.2009

 
 
Top! Top!