www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ordningsstadga för bränvinsbrännerierna och distilleringsverken år 1892
Skrivet av Alexander III   
2012-03-06 10:32

STORFURSTENDÖMET
Finlands Författnings-samling N:o 34/1892

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Ordningsstadga

för bränvinsbrännerierna och distilleringsverken
Art. I
Om bränneribyggnader och redskap
samt formulär
(Art. II Om kontroll vid bränneri och distilleringsverk
samt tillsyn öfver nederlag (saknas här, finns)Senast uppdaterad 2012-03-06 10:47
 
 
Top! Top!