www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Fasaväckande brottsmålshistoria
Skrivet av Folkets Röst/Helsingfors Tidningar   
2013-04-26 17:41

Notis i tidningen Folkets Röst, Stockholm,

no 27, 12:e årg., 04.04.1860, sid 4

Redigering Elof Granholm 26.04.2013

 

Helsingfors Tidningar meddela från Österbotten en den mest fasaväckande brottmålshistoria. Carl Granroth, en ättling af slägten Sursill, bonde och hemmansegare, har blifvit dömd till döden för tid efter annan föröfvade 5 mord (å bror, maka, jemte dess foster och två stjuf- eller brorsbarn, af hvilka han i en skog vridit nacken), dubbelt hor (med sin broders hustru) samt misshandling af stjuffader. De öfriga morden hade skett med arsenikförgiftning. Liken, som man uppgräft under rättegång-en, befunnos mumieartade. Denne förhärdade bof har tidtals spelat rollen af läsare, och denna masque bibehåller han ännu, sedan han är öfverbevisad och dömd.

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-04-26 18:18
 
 
Top! Top!