www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Utfäste Privilegier och Friheter för alla gifta män
Skrivet av -   
2014-04-27 17:32

Utdrag ur
Utfäste Privilegier och Friheter
för alla gifta män
Legis eller Lag.
Given den 24 april 1829
Gum Gratis & Privilegio S:a Pia Maje:tis.

Första Artickelen.

1 §
Mannen skal aldeles Råda och Regiera öfver sin Hustru dock med förstånd och icke låta henna dispuner som hun sjelf vil, utan de ärende som angå hennes Man utan holla hänne uti lagom sträng aga att hun icke får mycket inbilla sig öfver hans fromhet och kjärlighet, hvilken Man  som ser mycket igjonom fingren med hänne han må i längden tacka sig själf.

2 §
Skall Mannen vara efter låtit att gå till sängom Aftunen förr än Hustrun och såfva längre om morgonen och Hustrun skall låta gjöra stufvan varm, innan han uppstiger bär honom Bränvin på sängen, läga Socker på bränvinet kjöpa honom miuka kringlor och läggia på en talrick, sypa honom med största höflighet till, bedja honom kiärligen att han ville låta sig dett behaga hvilken Hustru sig häremot förser skall straffas mit på lifvet.

3 §                       
Ingen hustru skall gå till säng för än hun höfligen till-säger sin Man om  dett må hänne efterlåtas att lägga sin Gärning ifrån och gå till säng.

4  §
Ingen hustru skall uppstå om morgonen för än hun höfligen till frågar sin Man om han vill hänne något mera eller ej för än hun upp står.

§ 7
Hvilken hustru som af argsinnighet och stor oförstånd bringar sig i trätomål och ond kibbel med annan och förorsakar allehanda skjelsord och ovetighet att Mannen sedan för hännes okiunnskap måste stå och skjämmas skall stå frit hänne med en miuk  tjurepiska aga  från höfvod och ned till fot, att hun skall minnas till en ander gång sin mun att styra.

Ur ”Släkt och Hävd” no 16 – 1973, sid 48


Redigering Elof Granholm 27.04.2014

Senast uppdaterad 2014-04-27 18:17
 
 
Top! Top!