www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Julfest i korsun på Karelska näset
Skrivet av Signaturen J.V-d.   
2015-01-11 12:47
Referat i Jakobstads Tidning,
Tidning för Jakobstad med omnejd
no 4, 11.01.1940, sid 2
 
Redigering Elof Granholm 11.01.2015

Senast uppdaterad 2015-01-11 13:15
 
 
Top! Top!