www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Intelligensens stagnation - eller?
Skrivet av Loffe   
2007-08-12 17:31
INTELLIGENSENS STAGNATION *)
- eller tillbakagång?Ovan ser vi en HÄLL-ristning från Tanumshede i Sverige,
från bronsåldern, där någon under inspiration för
omvärlden velat visa spår av sitt kommunikationsmedel.


Nedan ser vi en HELL-ristning från Terjärv i Finland,
från dataåldern,
där någon under frustration för
omvärlden velat visa spår av sitt kommunikationsmedel.

Av bildern att döma har inte IQ höjts
utan snarare sjunkit.

*) Stagnation = stillastående
 
 
Top! Top!