www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vårt fåniga språkbruk - Att leverera
Skrivet av Loffe   
2013-12-03 19:38

VÅRT FÅNIGA SPRÅKBRUK
Denna gång: att leverera

Det finns ord som blir till modeord och de upprepas i alla (o)upptänkliga situationer.
Men skall man hänga med - och känna sig inne - så talar man som majoriteten av
de opinionsbildande "språkvårdarna".

Modeordet denna gång är LEVERERA
Enligt Strömbergs stora synonymordbok finns det följande alternativ att välja mellan:
Anskaffa, tillhandahålla, föra, furnera, skicka, sända, expediera, (av)lämna, avge, prestera.

Men varför använda dessa då det räcker med att leverera. Sedan får det vara fråga om vad som helst.
På Google kan man bl.a. hitta dessa leverera-meningar. En salig blandning rappakalja (= nonsens).
Låt oss leverera!

Loffe

osv. osv. osv..............................

Senast uppdaterad 2014-03-16 18:51
 
 
Top! Top!