www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ejn viiso (dikt)
Skrivet av Signaturen Nemo   
2005-09-18 04:00

Världens gång.

EJN VIISO

såläng soole gaar ner i Kajkarviitji.

 

Ja' ligger vi' strande åv Kajkarviitji

På skata, som Kandelins di kallar.

Tär fiskara om hööste fångar harra o. siitji.

O, tär våågona suckar o' skvallar.

 

Över hä viitji från Trulli-liide

Hör ja' ejn stjällo, som pinglar.

Byysses kuddona struntar i föustiide,

Gaar i skoje och vinglar.

 

Oppifrån byyiji höör ja' hä' roope

»Komin taan, si-oho, komin taan! »

Smulter o Röögåås, si-oho, hejla hoope.

Men kuddona vandrar mot stan.

 

Nu er di rej vi stassbooas villona

På Trullöijis arma strande.

Stassboa skådar bå' me' öögona och brillona.

På ti underli´ djuura från lande.

 

Kuddona vandrar ät' stiiga' och trudona.

Så sällsamt hä' kuddstjällo pinglar.

Men krääka är heim före piigorna å stodona.

Gud veit, vann ti kvinfoltji vinglar.

 

Ejn sperring svajar över Kantostejna revilä,

På Stoorstejne skriiar truute.

Roop int så hårt! hä' kan fort vaal ti grävilä.        

Bäst tå'an lever komber sluute.

 

Vi Trullö eijn ångbååt komber ropandes.

Pojka lämnar lindona o' änga,

Ti far springandes o' seglandes o' hoppandes

Å last'. Höjberg får kvinfoltji o' dränga.

 

O´  Kalle som är baas tär i Möllerviitji  

Far me mootor så ä' gaar våågona på ryddji.

På haave han triivs som i himmelritji.

O' tär är varken flugo elder myddji.


Ja' ligger på strande o´ läser i bootji

Unga' plockar snäckona i sande'.

Moora vi spiise' stjööter vällingskootji

Grannarsmor flåår fistji vi strande.

 

Häde' fistji 'on flåår, hä är allt, hä är eiji,

Som tri kaar ha fått på hejla Guds daan.

Förstar int vart fiska ha täiji väiji

Int' är vi faarli´ för fiskpriisä i staan.

 

Han som nu fick hade' armaste fisjti

Han är fiskand ti vägs, han har kroo, han har spetä.

Om vardaga' staar'an bakom Järnhandels distji.

Ja fick int gröön staave' må ni veta.!

 

Ejn da' ja' träffa i Kajkarviitji

Två bookhållar från staan. Ti hadd näta'.

Men int fick di harra' och int fick di siitji.

Vi är' int äntå sämst, vi me' speta,|

 

Nej — soole' gaar ner bakom Trullisgrunne,

I.yyser på silakka tjyrtjo.

Friises motorbååt i åågmunne

Drar propsflåta me' sexti hästars styrtjo.

 

 

Soole' djick ner, än rådar ä på stjjyi

Dyynindje vi' vi´ strande hä domnar.

Nu är ä' natte bå' på haave o' i byiji

Bäst ätt ja' lägger mä o' somnar.

 

Kajkarviitji 6.8. 1931.

Nemo

Öb 06.08.1931

Senast uppdaterad 2005-09-18 04:05
 
 
Top! Top!