www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
För Israel
Skrivet av Aina Lagus   
2010-02-04 20:02

Dikt införd i Björneborgs Tidning,
no 3, sid 3, 12.01.1909
Med anledning av en då aktuell
judeutvisning från Finland

Redigering Elof Granholm 04.02.2010
 
 
Top! Top!