www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bilder från Glada Pensionärers julfest 07.12.2013
Skrivet av Loffe   
2013-12-08 15:38
 
BILDER FRÅN GLADA PENSIONÄRERS JULFEST
PÅ SIGNEGÅRDEN I LAPPFORS 07.12.2013
(Foto:Loffe/Max Ståhl)
 
Håkan: "Hä er no nästan betär än hä ja pa laga på MI-matakorssn vi Nabba byaheim." Tom: "Voi tå ja än sko spela i Jaro. Tå sko ja få va mä yngä fåltzi."
 
Stig: "De´va´gott! Månne man kan ta en portion till?"
 
Efterrätten avsmakas. Helena: "Hä tzänns som samet på tongo."
 
Tarja: "Va ska no vi få ti etträtt?"  Doris: "Ja tänkt just hä sama."
 
Lasse: "Va tyckär ni om eftärrättn som ja ha vispa ihop? Ja hitta risäfti i Marta-kokbootzä.""
 
Ing-Mari åt Inger: "Vi måst no snart stekk åv tömde gobbas itasi."
 
Allsång," Idas äldrevisa.": "Man ska inte tro man blir yngre,/ fast stundom man känner det så./
Man blir bara tyngre och tyngre, / och svårare får man att gå."
 
Den språkbegåvade julgubben. Christer: "Hä er nästan som a sko vila va båån på nyytt."
 
Julgubben hade koll på vad paketen innehöll. Det gör en äkta julgubbe.
 
Julgubben har varit på språkbad, men kanske det mera var fråga om ett språkvad. Stig-Gustav: "Ha hadd no bara viri å veda å int tröösta dopp si na."
 
 "Ja, må hon leva, ja, må hon leva...."  Britt-Mari uppvaktades på bemärkelsedagen.
 
Marit Kolam hälsade välkommen. "......Jag är mycket tacksam att mamma och pappa
gjorde det möjligt för mig att tala här i kväll!.....
 
Nils-Anders Granvik talade om pensionärssverksamheten och dess organisationer,
samt avtackade arrangörerna, köket och de manliga kyparna.
 
Loffe "Veltto Virtanen" berättade sin livs historia "...Ja var å peeda åkoll i kveiss, å tselng fråga
åv mi vann ja skada mi, så ja se et - om tu sko ha vaali skada tä ja vaalt skada, sko du int ha
vaali skada na...." (Mobilfoto: Max Ståhl)
 
Ett hjärtligt tack till alla som deltog i festen; nästan 40 pensionärer,
Signe-gårdens kockar och kypare, busschauffören och alla som
deltog i julfestprogrammet!
Tack för den goda samvaron under det gångna året!
En Fridfull Jul till alla terjärvpensionärer
och ett Gott Nytt År!
 
Kommittén för Glada Pensionärer i Terjärv
 
Senast uppdaterad 2017-08-26 19:17
 
 
Top! Top!