www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Skriftskolelever anno 1964 höll träff
Skrivet av Elof Granholm / Malin Åbrandt   
2014-08-02 12:33

SKRIFTSKOLELEVER ANNO 1964 PÅ TRÄFF
50-års konfirmander höll träff i Terjärv den 29 juni 2014. Av totalt 65 skriftskolelever från 1964 var 47 närvarande, 13 kunde inte komma och
fem hade avlidit. Med på träffen fanns också elevernas respektive, totalt 38 personer, samt kantorsparet Tor och Gunvor Lindén. Träffen bör-
jade i kyrkan med högmässa (predikan hölls av prosten och skriftskoleelven Bengt Djupsjöbacka), nattvardsgång och fotografering på klock -
stapelns trappa. Efteråt samlades alla till festlunch i församlingshemmet. Ann-Sofi Granholm hälsade välkommen, presenterade de närvaran-
de eleverna, samt fungerade som programledare. Vidare blev det ordet fritt, kaffe och mingel. (Foto: Malin Åbrandt)

 

Senast uppdaterad 2014-08-02 12:48
 
 
Top! Top!