www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Nabba - tre perioder 23.02.2002
Skrivet av Hilding/Tor-Erik Aspfors   
2007-07-19 17:49

Nabba – tre perioder

Grattis Kortjärvi!

Hej alla periodläsare, här kommer Hilding tillba­ka efter en längre tids paus. Det är så många som har frågat, att varför Hilding inte har skrivit. Ja vad skall man svara utan att det eventuellt börjar smaka lite skryt. Men saken är den att Hildings peri­oder blev så omtyckt av så många läsare, framförallt kvinnofolk, så man kan lugnt säga att perioderna hettades upp en aning. Därför en längre tids paus.

Vi alla läsare av Österbottningen får så här i efterskott gratulera Kortjärvi som blev vald till årets by. Det är bra det finns livskraftiga byar ute på landsbygden. Inom byafö­reningen jobbar ni alla för byns bästa och er starka sida är nog säkert sammanhåll­ningen i era kära by. Men en sak som lite avvek från det normala, var när radion be­sökte er bygård. Varför vågade inte alla tala dialekt när inter­vjuaren frågade er om byn. Kortjärvi-dialekten är ju känd för sin humoristiska framto­ning. Vi inom Nabba byahemsförening smider nu pla­ner på att inbjuda er till vårt byahem för att lära ut, hur man i radion talar dialekt. Välkommen!

Ännu är det en bit kvar till sommaren, men vi inom Nab­ba byahemsförening är redan nu i full gång och planerar sommarfesten. I sommar har föreningen lyckats få tag i en känd person som ska festtala. En person som har varit flera gånger i TV och behärskar fle­ra olika språk. Vi meddelar i god tid före festen vem festta­laren är. Om alla inte får plats på Nabbacken, sätter vi upp högtalare och en stor TV-skärm vid sportplanen i Kyrk­byn. Inom byaföreningen vill vi att alla, så mycket folk som möjligt skall få ta del av den mycket omtyckta sommarfes­ten vid Nabba byahem.

Nu när vintern småningom tar slut och våren är i antågan­de hoppas Hilding att alla lä­sare blir på gott humör. Var glad och sprid glädje omkring er, det betyder uppmuntran och livsglädje för alla ensam­ma, sjuka människor. Sprid rosor och värme på era vägar ni går, nu när det snart blir vår. Alla nya dagar skall vi ta emot med nya krafter, ny glädje då blir det mycket enklare att vandra denna ljusa vandring här på jorden. Grubbla inte utan tag emot världen som världen tar emot er. Mycket kan göras om vär­me och omtanke finns i våra liv.

Så var det en liten pojke som frågade av sin mamma, sko ty kåna leva utan pappa? Mamman som var av den mera humoristiska typen svarade sin son. Ja veit dö om, ja sko njut å räät ut mi på soffo. Efter en stund frågade pojken, no sko dö kona leva utan Österbottning tå? Mamman svara­de kort, hä sko noo vaa värr hä. (Här fick tidningen Österbottningen lite reklam).

Hilding brukar avsluta med en dikt men efter Loffes fan­tastiska framträdande på dik­tarenan, så är det bara att kon­statera att Hildings dikter bleknar jämfört med Loffes. Det är nu bara att avvakta Lof­fes nästa dikt-drag.

Hilding (alias Tor-Erik Aspfors)

Öb 23.02.2002

 
 
Top! Top!