www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Pilskidningsstafetten i Kortjärvi (1988)
Skrivet av Loffe   
2011-04-08 08:41


Pilskidningsstafetten i Kortjärvi

Hästbacka vann igen!

Utsänd reporter: Loffe 

Österbottningen 09.03.1988

□ Så hände det som många befarade vid pilskidningsstafetten i Kortjärvi senaste lör­dag — det att Hästbacka skulle vinna igen. Efter att ha legat efter Drycksbäck i bör­jan av tävlingen avancerade laget så småningom och vann.

Drycksbäcklaget höll sin ställning under halva loppet, men sedan började Småbön­ders sin enorma slutspurt som förde dem till andra plats. Arrangemangen som alla år skötts berömvärt, för­sämrades något genom att högtalaranläggningen pajade och själva tävlingarna stör­des av en snål sidvind vid kastplatsen och ett lätt snö­fall försämrade sikten. Trots detta förlöpte den 12:e pilskidningsstafetten helt enligt arrangörsföreningens planer — om man bortser från resul­tatlistan.

Laguppställningarna vållar alltid problem vid dylika prestigetävlingar. Under åren har man blivit van vid Kyrkobyns "frånfälle" i olika täv­lingssammanhang, men det är ändå att beklaga att man inte får ihop ett lag där det finns mest att ta av — åt­minstone vad gäller befolk­ningsunderlaget. Nabbalaget råkade i en pinsam situation genom att deras anmälda dam backade ur i sista stund. Lagledningen blixtsammankallades och man vände sig till Stig-Gustav Vistbacka för att fråga om han var redo att ik­läda sig denna feminina roll. Men i händelse av en even­tuell könstest kunde laget dis­kas, och den ovissheten ville man inte lida sig igenom.

Föryngring

Vid en titt i startlistan fick man förundra sig över ett och annat. Säkert var det inte frå­ga om några arrangörstab­bar, utan det var mera av medlidande som man såg ge­nom fingrarna vid lagnomi­neringarna. Man vet ju att nu för tiden används olika slag av preparat för att förbättra prestationsförmågan, men nu tycks föryngringen vara något nytt. Det är ändå otro­ligt att tänka sig så effektiva preparat, för Nils Strand skidade i klassen under 16 år.

MC-gurun Karl Åfors hade nog sina teorier om hur det kom sig att Strand valdes ut.

Ibland uppstod en viss svå­righet att hinna se vem som rundade hästskon i stadion, och för många verkade det säkert som synvillor, för Jo­han Grannabba tycktes vara i spåret för jämnan. Ändå visa­de det sig i protokollet att det lär ha varit Guy Grannabba som fungerade som ankare i stafetten. Säkert kommer detta att bli en stor överrask­ning för Guy själv, eftersom han befann sig på annan ort då sista sträckan avgjordes.

Med i bilden

Kortjärvis femte plats till­fredsställde inte arrangörer­na, men så saknade man de flesta av sina seniorer, som befann sig i Mora och Nyslott. Så har också kontanta medel kommit in i bilden på amatörnivå. Man har ju hört sig berättas att man inhand­lar spelare och köper idrotts­män överlag, men att köp skulle ske så öppet som här i Kortjärvi hade man inte velat tro. Här kom det inga bruna kuvert fram och inte frågade man heller efter kontonum­ret. Högnabba saknade en man i sitt lag (förr hade man som vana att dubblera — även för andra), och Klas Sandvik som var öppen för nya idéer, nappade genast på Frej Dahlviks anbud om en skamligt anspråkslös trans­fersumma. Inför publiken, medtävlare och press bytte 300 mark förvaltare, och Högnabba var fulltaligt. Klas blev sedan 8:e på sin sträcka, så nu befarar man att han hamnar att returnera en Sibelius till köparen.

En annan detalj som också väckte uppmärksamhet var den justerbara åldersstruktu­ren — den som Strand råkade ut för. Frej Dahlvik var inte i oldboysklassen, men då man förstår sig på enkel addition och subtraktion går det. De år som Frej saknade lånade han av Klas, som hade några överloppsår som han inte be­hövde i sin klass, Nils-Erik Granö tyngdes inte heller av oldboysåren.

Beteenden

Deltagarnas beteenden vid växlingsplatsen var intressant att följa. Stel och upphängd gå sina stavar stod Karl Åfors och inväntade sitt lag till växling. Ankomsttiden var oviss. På frågan om det inte vore bättre att åka runt och hålla upp kroppsvärmen konstaterade Åfors: "Ja kall­nar aldä!" Det var han där­emot inte vid kastplatsen där han fick endast en miss, men han är ju älgjägare.

Tom Kolam som var mera van att ha koll på läderkulan och springa på gräs, hade en viss svårighet att få bort de inrotade dribblingsmomenten ur sin skridskostil. En fördel var det med stilen, att konkurrenterna inte visste på vilka sida de skulle våga åka om för att undvika en tackling. Så upptog han också nästan hela spårområdet med sin breda skidföring. De som inte behärskade den fria sti­len kunde ibland råka ut för s.k. "vidvinklar", som sedan resulterade i granna och beundransvärda vurpor. Något som gladde arrangörerna var de tävlandes missar, vil­ket sparade deras piltavlor. Ibland rådde en viss villerval­la i straffrundan och det var ingen överraskning att en lö­pare plötsligt kunde möta en annan konkurrent som var ute i samma förnedrande ärende. Någon form av väjningsplikt såg man inte heller till.

Drycksbäck började Hästbacka avslutade

Drycksbäck och Hästbacka gick ut hårdast och kom till den första växlingen. Skillna­den mellan Stefan Emet och Greger Höglund var en hund­radels sekund, och då hade Stefan råd att bomma två gånger. Dan Snåre och Ste­fan Åbacka fortsatte bra på andra och tredje sträckan, och efter sig hade de Mikael Hästbacka och Kent Sågfors på sina respektive sträckor. På damsidan var det Susanne Furu som förde upp Småbön­ders i toppstriden och när sedan Johnny Widjeskog, Magnus Storbacka och Tage Storbacka vann sina etapper, bäddades det för en slutfight. Gun Gistö, Christer For­sberg, Bror-Erik From och Peter Granbacka höll sig väl framme på sina rundor och orkade hålla undan för framstormande Småbönders. Skillnaden var inte så stor in­för sista etappen, men där hade Peter Granbacka ändå råd att missa fem gånger.

Drycksbäck föll mera och mera mot slutet, men Rolf Åsvik som före starten talat sig varm för en fin placering, kunde också föra in laget till en tredje plats före anstormande Grannabba — vars slutman var startmannen Jo­han Grannabba. Han verka­de leva med tanken att det man börjar med det skall man också avsluta.

Nabba och MC-klubben hölls under loppet hela tiden underrättade om hur man låg till i tävlingen om de flesta missarna. Denna gång fick Nabba äran att högtidligen mottaga tavlan, pilarna och tratten. Hela 37 gånger kunde inte de sju i nabbalaget hitta tavlan. Det var bl.a. tredje gången Tom Byskata fick delta i denna fina utmär­kelse.

Två åkare klarade sig fel­fritt igenom och det var Gre­ger Höglund och Stefan Åbacka. Mikaela Flöjt som var den yngsta deltagaren fick Jörgen Knutars heders­pris, medan etappsegrarna fick fat. Hästbackalaget mottog bankens skidpåsar — samt vandringspokalen för ett år framåt. Det var lagets andra inteckning och nästa år kan det bli tredje gången och då flyttar pokalen in i byahemmet i Hästbackaby.


 Etapp 1 seniorer:

1. Stefan Emet Dr 12.04 (2), 2. Greger Höglund Hä 12.04,1 (0), 3. Stefan Stor­backa Sm 12.26 (1), 4. B-A Högnabba Hö 12.55 (2), 5. Tage Lassas Ko 12.56 (2), 6. Johan Grannabba Gb 13.20 (5), 7. Mikael Granholm Gr 15.33 (6), 8. Tom Byskata Na 15.34 (7), 9. Markus Gran­holm MC 15.35 (5), 10. Tom Kolam Kol 16.31 (2).

Etapp 2 u. 16 år:

1. Dan Snåre Dr 6.02 (3), 2. Mikael Hästbacka Hä 6.04 (2), 3. Kimmo Sandvik Ko 6.27 (2), 4. Sami Furu Sm 7.07 (5), 5. Johnny Granholm Gr 7.10 (4), 6. Tommy Flöjt Kol 7.11 (3), 7. Sami Gran­nabba Gb 7.25 (3), 8. Nils Strand MC 8.08 (4), 9. Per­nilla Knutar Na 9.22 (5), Jan-A Granvik Hö 10.49.

Etapp 3 seniorer:

1. Stefan Åbacka Dr 12.31 (0), 2. Kent Sågfors Hä 14.27 (4), 3. Peter Skog Ko 14.54 (3), 4. Håkan Lillrank Kol 15.08 (7), 5. Jan Wistbacka Sm 15.17 (6), 6. Bertel Hans­son Gb 15.34 (4), 7. Mikael Skullbacka Gr 17.00 (9), 8. Klas Sandvik Hö 17.10 (5), 9. Mikael Byskata Na 18.53 (5), 10. Stefan Fagernäs MC 22.08 (7).

Etapp 4 damer:

1. Susanne Furu Sm 6.57 (3), 2. Gun Gistö Hä 7.20 (1), 3. Mikaela Flöjt Kol 7.22 (3), 4. Ingrid Byggningsbacka Ko 7.51 (3), 5. Helena Åsvik Dr 8.19 (3), 6. Camilla Granbac­ka Gr 8.22 (3), 7. Sisko Lång­backa Hö 9.09 (3), 8. Anna-Lena Långbacka Gb 9.55 (2), 9. Katrin Byskata MC 10.34 (5), 10. Margarethe Knutar Na 11.40(5).

Etapp 5 seniorer:

1. Johnny Widjeskog Sm 12.55 (2), 2. Christer For­sberg Hä 13.04 (3), 3. Gustav Grannabba Gb 14.00 (2),4. Jens-Gustav Granqvist Hö 14.41 (1), 5. Jan-Erik Snåre Dr 16.14 (4), 6. Stefan Bygg­ningsbacka Ko 16.52 (7), 7. Jan-Olof Granö Gr 17.02 (3), 8. Mårten Byskata Na 18.23 (7), 9. Stig-Gustav Knutar Kol 18.38 (2), 10. Stefan By­skata MC 20.17 (9).

Etapp 6 ö. 45 år:

1. Magnus Storbacka Sm 9.40 (3), 2. Nils-Erik Granö Gr 9.50 (2), 3. Folke Öster­backa Ko 9.51 (2), 4. Bror-Erik From Hä 10.37 (2), 5. Boris Långbacka Gb 10.58 (2), 6. Bengt Lillrank Kol 11.48 (3), 7. Rolf Lillrank Na 11.49 (3), 8. Karl Åfors MC 11.59 (1), 9. Frej Dahlvik Hö 12.44 (3), 10. Frejvid Björk­lund Dr 14.11 (3).

Etapp 7 seniorer:

1. Tage Storbacka Sm 12.09 (1), 2. Peter Granbacka Hä 12.47 (5), 3. Guy Grann­abba GB 13.30 (2), 4. Rolf Åsvik Dr 15.20 (2), 5. Bo ös­terbacka Na 16.07 (5), 6. Folke Granö Gr 17.03 (5) 7. Göran Granbacka MC 17.41 (5), 8. Jan Edsvik Ko 18.31 (4), 9. Sören Dahlvik Hö 19.05 (4), 10. Guy Knutar Kol 19.57 (8).

Lagresultat:

1 Hästbacka.... 1.16.23 (17)

2 Småbönders. 1.16.31 (21)

3 Drycksbäck.. 1.24.41 (17)

4 Grannabba... 1.24.42 (18)

5 Kortjärvi.....1.27.22 (23)

6 Granöby......1.32.00 (32)

7 Högnabba.... 1.35.33 (22)

8 Kolamby......1.37.35 (28)

9 Nabba.........1.41.48 (37)

10 MC-klubben. 1.46.22 (34)

 
Den tiden skapade dessa tävlingar stora rubriker,
blev världsnyheter
och fick en helsida i lokaltidningen.
Senast uppdaterad 2011-04-08 09:25
 
 
Top! Top!