www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ein rävjakt i Tärjär
Skrivet av Okänd   
2014-01-17 16:07

EIN RÄVJAKT I TÄRJÄR

"Hå e no göulot et ein gambelan kar som ja nu rei e, ska legg ein räv narr si. Men hä e ju som di pa sei, et ha e int narr som narrar utan ha om leggä narr si. Å hä e no sant hä. Ja ska berätt ho i djikk til.

Ja had lagt ut harasnärona fö ti pyt harona å räva tär i Backskata-klobbi. Så djikk ja ut biti på mårni fö ti viti döm. Rei på langt hald så ja et ein räv had fasna i ein åv snärona, som va utlagt i eit hål på åkägåln.

Tå ja kom nämbä så ja ett rävi va dö å lå tär så stårtsi som ein räv kan vara. Ja låsa föst opp snåro från rävnacka å kasta rävi på snödrivo fö ti bränn bort låftn åv ä, fö si hä föhaldä si på hä vise, et a djitä djära söis om a ska ha lycko ti få ein räv til på sama snäro. Ti räva har så föhäda bra vädäkoni, så ti tjändä strax om ein kamrat ha gai i sama snäro. Tå a brändä snäro gar rävlåftn bort.

Just som ja hold å på mä brännasi, springär rävi opp från snödrivo, å katar åv in i skoji, så ja int hända ryck til mi bysso, fön ha var lang veiji å synst int meir.

Tä va hä tå. No kan ni fösta, et ja valt så brinnand föarga, så ja tenkt kast bysso bakt a.

Ja gambel karn leggär ein rävrakkar narr si. Å så er i så stint ett toko stjinnä nu fö tidn å dyr e di, så hä int passar ti na.

No ska hä ga aleis til nästa gang, hä lovar ja så sant ja heitär Fulisback-Ant. Int släppär ja rävi ur nava, fön ja ha klobba gåri ur a,” sa Ant å proikka ein douli ein tobaksgållo i spisrågä.

Okänd författare och datum

Redigerat Elof Granholm 17.01.2014

 
 
Top! Top!