www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Amatörtänkare!?
Skrivet av Loffe   
2017-02-12 20:35

AMATÖRTÄNKARE!? 

 
Jag har aldrig tänkt denna tanke att indela tänkandet och tänkarna i två olika serier, för amatörer och proffs, men det är både uppseende- och tankeväckande. Är då den som inte vill tänka, på tankeflykt? Dagligen kan vi få några tankekorn som mellanmål. Vi som blir äldre har kanske blivit tankspridda, men det behöver inte vara något negativt, eftersom vi tolkar det som att vi har tillräckligt många tankar att sprida. Ibland tror vi oss vara en god tankeläsare eller får vara med i ett interaktivt tankeutbyte. (En proffsig tankeläsare kanske ibland inte hittar något att läsa hos den tanklöse amatören?) Ibland utsätts vi för tanketvång och många hjärnspöken fordras för tankegymnastik. Man kan vara fattig i anden, men även tankefattig. (Förr i världen skulle vi utsätta våra hjärnkontor med brainstorming). För en äldre som jag kan det utan förvarning svindla för ögonen vid ett tankesprång - utan ansats. Ibland uppmanas vi:” Tänk nu efter!” – Men är det inte då redan för sent? Det måste nog vara som bilreklamen: ”Tänk efter – före!”
 
AMATÖRTÄNKARE? Jo, jag tackar! Träffade på den något förnedrande ”grubblar-titeln” i ett inlägg på Facebook angående amatörtänkarnas förhastade åsikter om ett visst narcissiskt överhuvud. Tycks vara så att amatörtänkare är var och en av oss som har åsikter som är underställda proffstänkarnas omdömen. För en amatörtänkare ältar sina tankar till överilade hypoteser. Sedan är det proffstänkaren som ”knyter ihop säcken” och kammar hem poängen – och rubriken. Fastän amatörtänkaren och proffstänkaren kommit fram till samma slutsats, så gäller proffstänkarens tankar. En åsikt under ansvar? Det är därför vissa politiker har en framtid. Och Sokrates ansågs enbart vara en dagdrivande gatufilosof!
 
Loffe
På Facebook 31.01.2017
 
 
Top! Top!