www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Den s.k. profetian i Uleåborg skrämmande och samhällsfarlig
Skrivet av O,J.   
2015-10-25 17:48
Artikel i Jakobstads Tidning
nr 122  , 18.6.1967, sid 4
Redigering Elof Granholm 25.10.2015

 
 
Top! Top!