www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Mikko sparkade igång miniplanen
Skrivet av Dick Björklind   
2011-02-10 10:04

Obs! Här tycks hans förnamn ha förväxlats med en annan bollmästares förnamn,  Michel Platini


Mikko sparkade igång miniplanen
 
FOTBOLL - "Mikko" Käld har haft en stor andel i att Centralskolan fick planen. Det konsta­terade Jarl Haga i sitt tacktal när miniplanen i Krono­by invigdes.

Kommunfäder och skolelever fanns på plats när Kronoby in­vigde miniplanen invid Centralskolan i tisdags. Kom­munfullmäktigeordföranden Jarl Haga lyfte fram läraren och damlandslagets tränare, Michael "Mikko" Kälds, andel till att Kronoby och Centralskolan blev placeringsort för minipla­nen som Finlands Bollförbund donerat. Bollförbundet har i sin tur fått medel för miniplanen från det internationella fotboll­sförbundet, UEFA.

Den 12 gånger 21,5 meter stora planen med sarg runtom tjänar förutom fotbollen även korgboll och andra sporter.

"En stor händelse för kommunen"

- Det är en stor händelse i vår kommun och i Centralskolan när vi fått motta denna dona­tion, sade Haga som tillade att planen kommer att vara i myck­et flitig användning. Han passa­de också på att berömma den insats som Mikkos bror, Mats-Erik Käld och även han lärare vid Centralskolan, gjort för fot­bollen.

Rektorn för Centralskolan, Bernhard Berglund, poängte­rade Mikkos betydelse för att miniplanen placerades vid Centralskolan. Berglund nämn­de också Mikkos insatser i öv­rigt för fotbollen i regionen och konstaterade att han var med om att starta skolfotbollen i re­gionen. Finalomgången i årets turnering avgörs förresten i dag i Karleby. Han passa­de också på att berömma den insats som Mikkos bror, Mats-Erik Käld och även han lärare vid Centralskolan, gjort för fot­bollen.

Med anledning av Mikkos in­satser för fotbollen ansåg Bern­hard Berglund miniplanen bör heta Mikkos plan och plockade fram en namnskylt med texten på.

Håkan Vikström som i sitt inlägg under ordet fritt hade fö­reslagit något i stil med "Stadio di St. Bernhard" med hänvis­ning till Berglunds roll som rek­tor, kunde hålla med om att Mikkos plan passade bra.

Vikström sade också att man blir avundsjuk på knattarna som har en så fin plan att träna på.

- Tänk om man haft en sådan för länge sedan.

"Lämplig för pensionärsfotboll" 

Han påpekade också att en tränare sagt att kvaliteten på en träning mäts på hur många bollkontakter man haft efter­som bollkontakten utvecklar goda fotbollslirare. 

- Här är bollen i tät kontakt och här utvecklas fotbollsegen­skaperna. Tänk vilken möjlig­het för spelarna.

På grund av de täta bollkon­takterna tyckte Vikström att miniplanen skulle vara idealisk för pensionärsfotboll. 

Vikström tyckte också att Kronoby är väl lämpad för miniplanen eftersom det i kommunen finns flest registrerade spelare i förhållande till befolk­ningen av alla kommuner i Mel­lersta Österbottens bolldistrikt. I Kronoby är siffran sju procent mot fyra procent i Pedersöre som är tvåa. I många kommu­ner rör sig andelen på en till två procent. 

Kommundirektören Stig Östdahl påpekade också i sitt hälsningstal att miniplanen är ett uttryck för det omfattande juniorarbete inom fotbollen som görs inom kommunen. Han nämnde uttryckligen det arbete de tre   föreningarna HBK, TUS och IK Myran gör. 

- Fotbollen har starka anor i kommunen, sade Östdahl och nämnde i det sammanhanget John, Erik och Håkan Vik­ström, av vilka den sistnämnda var på plats. 

John och Erik Vikström hade sänt hälsningar via e-post till invigningen med budskapet att om detta hade hänt 50 år tidiga­re... 

Mellersta Österbottens fot­bollsdistrikt representerades av ordföranden Jan-Erik Sundell. Han påpekade att det inte var svårt att avgöra var miniplanen skulle placeras med hänvisning till det stora antalet fotbollsutö­vare i kommunen. 

Finlands Bollförbund repre­senterades av anläggningschef Tero Auvinen som konstatera­de att miniplanen den första i raden på hundra planer som byggs i Finland. 

Invigningssparken förrätta­des av Michael "Mikko" Käld. 

Förutom tal fanns musik, dansuppvisningar och fotbolls­match på programmet. Den ett par minuter långa fotbollsmat­chen mellan Centralskolans pojkar i åk 3-4 och flickor i åk 5-6 i samma skola, vanns av flickorna med siffrorna 1-0. Det första matchmålet gjordes av Sabina Skogvall. Inled­ningssparken i matchen sparka­des av Malin Hummel. 

Dick Björklind

Österbottningen 25.05.2005(Palloliitto)

 
Senast uppdaterad 2011-02-10 10:10
 
 
Top! Top!