www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Nytänkande ger Österbotten hopp
Skrivet av Mikael Käld   
2011-02-23 22:55

Nytänkande ger Österbotten hopp

 

SFP går till riksdagsval med löfte om att jobba för ett rikare Finland. Ofta associerar man rikedom med euro och cent. Men ordet rikedom är ju så mycket mer än pengar. Jag vill se ordet rikedom ur ett betydligt bredare perspektiv, och därför vill jag jobba för följande saker som ligger nära mitt hjärta.

 

1. Ett medmänskligare samhälle där vi bryr oss om varandra. Där barndagvård, utbildning, äldreomsorg och integrering av invandrare fungerar. Jag vill fortsättningsvis leva i ett starkt Österbotten där människorna ser möjligheterna i stället för hindren. Finland har ju byggts upp av hårt arbete och goda värderingar som människors lika värde, ärlighet och att vi tillsammans skall hjälpas åt. Låt oss bevara det.

 

2. Ett samhälle med ansvarsfulla beslutsfattare. Jag vill vara med och återge vårt demokratiska samhälle sitt värde. Valfinansieringshärvan visar att vi behöver en sundare demokrati. Vi har alla tagit del av att ”skumma” pengar från anonyma finansiärer fått börja styra alltför mycket. Med min livserfarenhet och positiva livssyn vill jag vara med och skapa en ny politisk kultur. Som före detta damlandslagstränare för Finland vet jag att ett lag är lika starkt som dess svagaste länk. Detta gäller även för ett demokratiskt samhälle.

 

3. Ett samhälle där Österbotten utvecklas och österbottningarna mår bra. Jag vill vara med och skapa en vi-anda här i norra svenska Österbotten. Den skall gå över kommun-, språk- och regiongränser. Långdansen kring Karlebyfrågan säger mig bara en enda sak. Så här får man inte dribbla med oss österbottningar. Kronoby, Karleby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby har allt att vinna om vi samarbetar. Vi har en utvecklingsduglig region med kreativa ungdomar, skickliga företagare, duktiga jordbrukare och hurtiga pensionärer. Nu är det upp till oss politiker att höja blicken och skapa förutsättningar för mer samarbete inom vården, utbildningen infrastrukturen och företagsfrågor.

 

4. Satsning på utbildning och kunnande är A och O för Finland. Vi har duktiga lärare. Vi ligger i topp i PISA-undersökningarna. Vi behöver dock en läroplansreform för att i synnerhet motverka de ungas allt sämre kondition och för att förstärka de ungas självkänsla och sociala kompetens. Det skall vara roligt att motionera och att tillsammans lösa kreativa problem. Vi måste också minska på gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Otyget att kommuner permitterar lärare borde upphöra. Vi måste göra allt för att unga inte marginaliseras och det kräver resurser. Ju fler elever med olika bakgrund desto mer bör vi också utveckla specialundervisningen.

 

5. Arbete ger välfärd, men arbetslivet bör även utvecklas och bli flexiblare för att människor skall orka jobba längre. 2010 brände närmare 2000 unga under 30 år ut sig i arbetet. Det har Finland inte råd med. Vi måste satsa på förebyggande arbete. Vi måste även utveckla ledarskapet och skapa ett positivt diskussionsklimat.

 

6. Vår landsbygd måste ges resurser för att vara livskraftig. Människorna på landsbygden får inte köras över som det gick i avloppsreningsvattenfrågan. Jag vill leva i en levande landsbygd där förutsättningar för småföretagsamheten och familjejordbruken är stabila. Lokalt närodlade och producerade livsmedel måste ges förutsättningar för att motverka den industriella stordriften och stormarketarnas vinstbegär.

 

7. Den destruktiva debatten om skolsvenskan måste få ett slut. Levande tvåspråkighet är för mig att både svensk- och finskspråkiga tillsammans kan kommunicera med varandra och leva sida vid sida. På denna punkt vill jag inte göra Finland fattigare. För mig handlar även svenska språket om Finlands ställning inom Norden. Utan det svenska språket isolerar vi oss från vår naturliga värdegrund. Historien visar oss att då det är oroligt ute i världen är den nordiska gemenskapen en trygghet. I år då Finland är ordförande för det Nordiska ministerrådet vill jag verkligen vara med och utveckla vårt nordiska samarbete.  

 

 

 

Mikael Käld, lärare och riksdagskandidat

Skrivet 20.02.2011

Insändare i Vbl och ÖT inom kort

Senast uppdaterad 2011-02-23 22:58
 
 
Top! Top!