www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Käld svarar Krokfors om kärnkraften
Skrivet av Mikael Käld   
2011-03-30 09:19

Käld svarar Krokfors om kärnkraften

 

P-H Krokfors frågan i ÖT (19.3) vilken åsikt riksdagskandidat Käld har i kärnkraftsfrågan. Min fasta ståndpunkt är att vi inte skall bevilja flera nya tillstånd i dagens läge . När de två kärnkraftverk som beviljades tillstånd att byggas under denna riksdagsperiod har färdigställts så har vi i vårt land sammanlagt 7 kärnkraftverk. Det betyder att vi kommer att ha 1 reaktor på ca. 760.000 invånare. När vi jämför det med Japan, vars kärnkraft för tillfället är ett hett diskussionsämne, så kan vi konstatera att Japan kommer på tredje plats på listan över antalet kärnkraftverk i världen. Man har 55 reaktorer på en befolkning på 127 miljoner. Det betyder en reaktor på 2,3 miljoner invånare. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

När man tar del av människans utsatthet efter tragedin i Japan blir man dock fundersam. Håller tekniken på att bli så specialiserad att naturen nu slår tillbaka? Ännu mer betänksam blir jag då vi vet att kärnbränslet är aktivt i 100 000 år. Vilka är riskerna med att lagra detta i Finlands urberg. Är detta ett kortsiktigt sätt att lämpa över enorma problem på våra barn och framtida generationer? 

Frågan är svår då det handlar om ditt och mitt ansvarstagande för kommande generationer. Vi vet att kärnkraften kommer att spela en betydande roll under överskådlig framtid för att klara jobben och välfärden. Men jag vidhåller att kärnkraften nu måste kompletteras med fler energialternativ.

Jag har fler frågor än direkta svar. Men en sak vill jag vidhålla. Nu måste vi utreda alternativa småskaliga energiformer på allvar här i Finland. Det skulle även gynna Österbotten genom att duktiga ingenjörer skulle få statliga resurser att utveckla nya energiformer. Österbotten kunde bli en föregångsregion här. Vi har vatten, kust, biobränslen mm. Det skulle i förlängningen även innebära att många österbottningar i förskingringen kunde hitta en arbetsplats i vår region. Men det kräver som sagt både nytänkande och resurser. Det vill jag i alla fall arbeta för som riksdagsman i Helsingfors.

Mikael Käld
riksdagskandidat SFP
Senast uppdaterad 2011-03-30 09:20
 
 
Top! Top!