www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Skolans roll i framtidens Finland
Skrivet av Mikael Käld   
2011-04-09 22:57

Skolans roll i framtidens Finland

 

Vilken är egentligen skolans roll i dagens Finland? För mig är utbildning prioritet nummer ett. Skolan är våra barns och ungas nyckel och möjlighet att lyckas i livet. Det vet vi på den österbottniska landsbygden. Vi får verkligen inte börja ta vår skola som någon självklarhet. Med en statsskuld som oroväckande snabbt närmar sig 100 miljarder euro krävs nu ansvarstagande för skolan. Alltför många kommuner tydde sig till permitteringar 2010 för att lappa sina budgethål. Då blir både lärare och elever krassa kostnadsfaktorer. Det kan jag inte acceptera. Här ska vi inte ta efter Sverige. Satsningen på privatskolor har lett till en utveckling som förnekat tusentals ungdomar en fullvärdig skolgång. Nu försöker svenskarna lära av oss. Den traditionella kunskapssynen är grunden. En lärare kan inte degraderas till en mentor som inte ens förväntas lära ut utan bara handleda barn som "forskar".

Vi vuxna skall ge rätt signaler åt de unga. Vi vuxna måste kunna skapa och förmedla trygghet i skolarbetet.  En sådan barn-, familje- och skolpolitik står jag för. Skolreformen, som Centern förkastade skulle ha varit ett första steg mot en grundskola som är a jour med dagens utmaningar. Redan det enkla faktum att barnens fysiska kondition nu är den sämsta i Finlands historia är för mig bedrövligt. Vad kommer detta faktum att kosta skattebetalarna på grund av fler hälsoproblem i framtiden?! Vi behöver inte fler skolkuratorer och psykologer i skolan.  Vi behöver mindre undervisningsgrupper där läraren hinner se sina elever. Alltför många förstaklassister kommer ändå att till hösten placeras i klassrum med mer än 25 elever. Här börjar tyvärr utslagningen.

Finlands näringsliv omstruktureras nu snabbt. Storindustrin med Nokia i spetsen har problem. Ska vi bevara det nordiska välfärdssamhället måste vi satsa på småföretagsamheten. Därför är det första jag vill ta itu med i riksdagen en skolreform som satsar på elevernas hälsa, tidigare språkinlärning och mer egen aktivitet, kommunikation och problemlösning (drama). Jag har alltid haft en stark tilltro till människans förmåga i mina olika värv. Genom mer uppmuntran och mindre faktakorvstoppning är jag övertygad om att vi kan lösgöra mer kreativa resurser som för Finland framåt. Men det kräver mer budgetresurser inte mindre. På lång sikt är detta en bra investering, som bygger framtidens tillväxt.

Centern resonerade före julen att en reform av grundskolan skulle vara för dyr. Kan vi verkligen sätta en prislapp på våra barn och säga att de blir för dyra? Hur dyr blir då en marginaliserad ungdom? Jo varje utslagen kostar skattebetalarna miljoner euro. Nu krävs det ansvarsfulla politiker som har pondus att säga ifrån. Överstora grupper från dagis genom hela skolan gör inte bara våra barn oroligare, utan stressar även personalen som hela tiden känner sig otillräcklig. Därför är även byskolorna på landsbygden viktiga för mig. Då Samlingspartiet, SDP och sannfinnarna talar för betydligt större kommuner får det inte innebära att hundratals byskolor är på fallrepet efter valet. Det måste vi sätta stopp för. Dessa byskolor är inte bara en garant för en levande landsbygd utan även en samlingspunkt för vår närdemokrati.

Även den allt lägre gymnasiebenägenhet i Österbotten bekymrar. Hur genomtänkt var ämnesrealreformen som genomdrev en mycket tidig ämnesspecialisering och ökad valfrihet  i gymnasiet? Var det här viktigare en tidig elitutgallring bland de studerande, än att tänka på de studerandens verkliga mognadsnivå och allmänbildning. Många undersökningar visar att stressen har ökat markant i dagens gymnasier.  Tillika bör vi dock snabbare få ut unga studerande i arbetslivet. Det är vi sämst på i EU. Här kunde en koppling av studiestödet till index vara en bra morot.

Jag anser att välmotiverade lärare är A och O för att ge våra barn en god start i livet.   Som lärare i 30 år har jag den sakkunskap och insyn som nu krävs. Jag vill vara med både som pådrivare och ansvarstagare för en skolreform.  Med en son i gymnasiet och den andre som lärarstuderande vid Pedagogiska fakulteten i Vasa är jag ett tryggt alternativ för alla väljare som förstår att våra barn är Finlands viktigaste resurs och framtidshopp. På så vis kan även Österbotten gå i spetsen för att bli Finlands mest humana och innovativa kunskapsregion.

 

Mikael Käld
Riksdagskandidat (SFP)

Artikel i Vasabladet 09.04.2011

Senast uppdaterad 2011-04-09 22:59
 
 
Top! Top!