www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Lev utan skyddsnät!
Skrivet av Barbara Hatcher   
2007-05-06 11:45

Nyckeln till framgång är att kasta sig ut i det okända.
Våga, vinn! Här är fem steg som kan hjälpa dig på traven

Lev utan skyddsnät!

 

För några år sedan fick jag ett vykort från en god vän i Jackson Hole i Wyoming. Han skrev: "Jag åker skidor utan skyddsnät!" Jag undrade vad han menade, för när jag åker skidor är det alltid med stor ängslan. Jag tror att han menade att han åkte ski­dor med skicklighet, glädje, lugn och tillförsikt. Visserligen hyser jag inga förhoppningar om att själv kunna åka skidor på det viset, men att leva utan skyddsnät är något jag dröm­mer om. Jag tror att de män och kvinnor som har levt framgångsrika liv genom tiderna har varit invigda i de här fem hemligheterna - konsten att leva helt och fullt.

Respektera dig själv. Det innebär att känna djupt ansvar för sina tan­kar och handlingar. Det innebär att hålla ord, att vara trogen mot sig själv, mot familjen och arbetet. Det innebär att tro på vad man gör och arbeta hårt. Det innebär att ställa egna krav på sig själv och inte jäm­föra sig med andra. Det är inte frå­gan om att vara bättre än någon an­nan; respekten och integriteten krä­ver att man är bättre än man själv trodde sig om.

Winston Churchill har givit exem­pel på respekt och integritet inför oppositionen. Under sitt sista ämbetsår deltog han i en officiell cere­moni. Några bänkrader bakom ho­nom började två herrar tissla och tassla. "Titta, där är Winston Churchill." "Det sägs att han börjar bli senil." "Det sägs att han borde avgå och låta friskare krafter sköta landets angelägenheter." När högtidligheterna var över vände sig Churchill till de båda männen och sa: "Mina herrar, det sägs också att han har blivit döv!"

Churchill visste att en av nycklar­na till självrespekt är att handla rätt snarare än opportunt och att stå fast vid sina handlingar när man får kri­tik.

Satsa på andra. Tro på andra människor och ta dig tid att främja deras drömmar. En vis man har sagt: "Den som vill ha ett års välstånd od­lar säd. Men den som vill ha tio års välstånd odlar människor."

Man kan bygga upp sin familjs, sina vänners och sina arbetskamra­ters liv genom att ge dom närande tacksamhet och uppmuntran, genom att satsa sin tid och kraft på deras ambitioner. Om ett träd får minimal näring överlever det, men det växer inte. Får trädet mer näring än det behöver för att överleva, så växer det sig stort och ger frukt.

Vänd besvikelser till styrka. Män­niskor som lever utan skyddsnät har upptäckt att personliga prövningar gör dem känsligare och mer kärleks­fulla samtidigt som de bygger upp uthålligheten och karaktären. De har lärt sig att minnesvärda fram­gångar alltid fläckas av strävsamhe­tens blod och ärras av besvikelsens sår.

Historiens blad är fyllda av hero­iska berättelser om oförbränneliga människor som har övervunnit handi­kapp och motgångar och visat okuv­lig segervilja. Abraham Lincoln växte upp i yttersta fattigdom, men blev en av världens stora män. Helen Keller var blind och döv, men blev en berömd författarinna.

Njut av livet, inte bara av belö­ningarna i livet. Vi lever i ett målin­riktat samhälle som vill ha omedel­bara lösningar på alla problem. Vi vill ha havregryn som kokar färdigt på tre minuter, kemtvätten klar på en timme och framgång genast. Men för att leva utan skyddsnät måste vi leva en dag i taget, njuta av små segrar, inse att livet är en ändlös upptäcktsfärd i vårt eget inre. Det innebär att ta sig tid att krama ung­arna, kyssa sin äkta hälft och låta andra bilar köra om en på motorvä­gen.

"Jag var en sådan där människa som aldrig gav mig av någonstans utan termometer, varmvattenflaska och fallskärm", skriver den ameri­kanske författaren Don Herold. "Om jag fick leva om mitt liv så skulle jag börja gå barfota tidigare om vårarna. Jag skulle åka karusell oftare. Jag skulle ta fler risker - och äta mer glass."

Engagera dig i något större än ditt eget liv. Jag tror inte att man kan leva lyckligt om man siktar på att leva bara för sin egen skull. Välj ett ändamål som är större än ditt liv och arbeta för det med högt ställda krav. Då blir det en del av dig medan du fullföljer uppgiften. Mät inte fram­gången i vad du har åstadkommit utan i vad du skulle kunna åstad­komma. Om du alltså vågar leva livet utan skyddsnät!      

 

Barbara Hatcher

Senast uppdaterad 2011-04-23 10:38
 
 
Top! Top!