www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Om att hjälpa
Skrivet av Sören Kirkegaard   
2005-06-23 13:07

Om att hjälpa

 

 

 

Om jag vill lyckas

 

med att föra en människa

 

mot ett bestämt mål,

 

måste jag först finna henne

 

där hon är

 

och börja just där.

 

 

 

Den som inte kan det

 

lurar sig själv,

 

när han tror att han

 

kan hjälpa andra.

 

 

 

För att hjälpa någon

 

måste jag visserligen förstå

 

mer än vad han själv gör

 

men först och främst förstå

 

det han förstår.

 

 

 

Om jag inte kan det,

 

så hjälper det inte

 

att jag kan och vet mera.

 

 

 

Vill jag ändå visa

 

hur mycket jag kan,

 

så beror det på

 

att jag är fåfäng och

 

högmodig

 

och egentligen vill

 

bli beundrad av den andre

 

i stället för

 

att hjälpa honom.

 

 

 

All äkta hjälpsamhet

 

börjar med ödmjukhet

 

inför den jag vill hjälpa,

 

och därmed måste jag förstå

 

att detta med att hjälpa

 

inte är en vilja att härska

 

utan en vilja att tjäna.

 

 

 

Kan jag inte detta,

 

så kan jag inte heller

 

hjälpa någon.

 
 

 
Sören Kirkegaard

Senast uppdaterad 2005-09-19 11:56
 
 
Top! Top!