www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
SORG (12) Bered dig själv på att du skall dö
Skrivet av Paul W.Powell   
2005-10-06 10:55

SORG (12) Bered dig själv på att du skall dö

 

Efter en begravning, där vi följt en kvinna i 75-årsåldern till den sista vilan, stannade jag till vid hemmet för att träffa familjen. När vi då satt och samtalade sade den nyblivne änkemannen:

»Aldrig tänkte jag, att någonting som detta skulle hända oss.»

Det är egendomligt, men många av oss finner det helt naturligt att andra människor dör, men själva lever vi som om döden inte existerar för oss eller våra närmaste. I det samhälle där vi lever och rör oss görs också allt för att hålla dödens existens utanför vår tankevärld. Vi vill inte höra talas om döden, vi förklär den, vi söker fly undan den eller söker ignorera den. De flesta människor intar en »låtsasattityd» när det blir tal om döden.

Men i Guds ord blir vi ständigt påminda om jordelivets korthet och dödens visshet. Vi läser om hur Herren sände bud med sin profet till konung Hiskia att han skulle dö (2 Kon 20:1). Det är inte många som får en sådan förvarning.

Oväntade och för tidiga dödsfall påminner oss dock om att vi alltid måste räkna med och vara beredda på att själva dö. Om inte Jesus återkommer till jorden dessförinnan, måste vi alla dö — både vi själva och våra nära och kära.

Du är vis, om du tar detta med i din planering, så att du är beredd när din stund kommer.

Ta emot Jesus som din personlige Frälsare!

En andlig förberedelse är den allra viktigaste. Du förbereder dig andligen genom att ta emot Jesus som din personlige Frälsare och Herre. Ingen är redo att dö som inte har anförtrott sig åt honom som lever i evighet. Och jag skulle vilja säga, att det är minst fem fakta du behöver ha reda på för att vara redo att dö:

1.  Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. I den planen ingår att du far leva i gemenskap med honom och i lydnad för honom. Han som skapat dig älskar dig och vet vad som är bäst för dig. Följer du honom, kommer han att göra ditt liv rikt här och nu och ge dig ett evigt liv när du dör (Joh 10:10; 3:16).

2.  Genom att du syndat år du skild från Gud (Rom 3: 23). Synd är att vara upprorisk mot Gud. En sådan attityd leder till olydnadshandlingar. Om du inte är en avgjord kristen, kan du liknas vid en glödlampa  utan  kontakt  med  strömkällan. Synden har kortslutit dig och kopplat bort dig från Gud. Det finns ingen möjlighet att ditt liv skall bli tillrättalagt, med mindre du vänder åter till Gud och får kontakt med honom.

3.  Du kan inte komma i rätt ställning till Gud genom goda gärningar eller genom att bli religiös. Nu vet jag, att när du upptäcker att du är skild från Gud, faller det sig naturligt för dig att tänka, att du kan själv rätta till saken. Du tänker att om du bara går in för att sköta dig och att bli religiös, kommer alltsammans att ordna sig. Men det är inte sant. Du kan inte frälsa dig själv. Du behöver få vad endast Jesus kan ge dig (Rom 5:6).

4.  Jesus är enda vägen till Gud (Joh 14:6; Apg 4:12). Buddha var en god man, Konfucius var en stor lärare och Muhammed var en skicklig ledare — men Jesus är den ende Frälsaren. Han ensam är Guds Son. Han ensam tog på sig vad du förbrutit och gick i döden för att du skulle gå fri. Bara han bröt dödens välde och uppstod från de döda. Sätter du din tro och tillit till honom och vad Bibeln säger att han gjort för dig, då får du för­låtelse för dina synder, och ditt förhållande till Gud blir tillrättalagt.

5.  Du måste ta emot Jesus genom att personligen bjuda in honom i ditt liv (Joh 1:12; Upp 3:20). Det står så här: »Ty var och en (och där är du inbegripen) som  åkallar   (d.v.s.  beder)   Herrens  namn   (d.v.s. Jesus Kristus) skall bli räddad» (Rom 10:13). Det är ett underbart löfte.

Endast om du vet att du har din sak med Gud klar - vet att dina synder är förlåtna - kan man säga att du är redo att dö. Har du det inte så, kan du få uppleva frälsning och ta emot detta nya liv som aldrig tar slut, om du ärligt och uppriktigt ber: »Fader, jag bekänner för dig att jag är en syndare. Förlåt mig mina synder. Jag vänder mig denna stund bort från min synd och tar emot din Son, Jesus Kristus, som min Frälsare och Herre — han som burit straffet för mina synder. Med din hjälp vill jag följa honom, tjäna honom, lyda honom och älska honom under återstoden av mitt liv. Amen.»

Den stund du ber den bönen ärligt och upp­riktigt blir du frälst. Du får börja ett nytt liv - ett liv som kommer att fortsätta i evighet.

Gör det bästa av den dag som är!

Ingen är mogen att dö som inte levat först, öva dig därför att göra det bästa av varje dag du får i livet. Du kan inte avgöra hur långt ditt liv kommer att bli, men du kan i stor utsträckning avgöra vad det skall inrymma.

Öva dig att umgås med Gud i bön och medi­tation. Börja varje ny dag med att begrunda Guds ord. Livet är inte bara spänning och äventyr. Lär du dig inte att ta vara på det lilla och att se de små glädjeämnena i livet, löper du risk att gå förlustig om det mesta av värde.

Gå in för att varje dag göra något gott för en medmänniska. Ge din fru en blomma. Säg ett uppmuntrande ord till någon. Hälsa på dina föräldrar. Skriv någon rad till en vän. Gör något gott. Du kommer att få mest utbyte av det själv. Ingen dag är lyckad med mindre du kunnat göra någonting positivt för en medmänniska.

Lev så att du inte behöver förebrå dig något efteråt. För några år sen skrev framlidne president Johnsons änka en artikel (Time Magazine, 21/1 1973), där hon berättade hur hon kände det efter makens död. Bland annat skrev hon:

»Visst ångrar man att man inte tog vara på en del tillfällen man hade. Visst är det en hel del som jag önskar att jag gjort. Men när jag ser till­baka har jag sorterat upp vad jag kommit att tänka på i två kategorier. En spalt med sådant som jag är glad över och en annan spalt med sådant som jag är ledsen för. När jag nu fort­sätter mitt liv, försöker jag få den andra spalten så kort som möjligt. Jag har lärt mig att tänka på den spalten i förväg och 'smaka' på innehållet medan det är färskt. Att ha döden inpå sig gör att man på ett särskilt sätt inser vad livet är: både dess värde och dess förgänglighet. Det gäller att ta vara på varje dag till det yttersta - som om man hade ytterst knappt om tid - för så är det ju. Förr talade jag väl mer lättvindigt om att det var bråttom med än det ena, än det andra, men nu inser jag verkligen vad intensivt man bör ta vara på sitt liv.»

Man brukar säga: »I dag är första dagen av åter­stoden av ditt liv.» Det är sant. Du vet inte hur många dagar som återstår för dig. Gör därför det mesta av den dag som är. Då kommer du att vara bättre beredd för den stund, då även ditt jordeliv kommer till sitt slut.

Som jag tidigare sagt är döden lika mycket en del av livet som födelsen är det — och bör förberedas lika noga. Är du inte beredd för upp­brottet från detta livet, så förbered dig i dag. Tro mig, det kommer att göra livet rikare och härligare att leva.

 

Paul W.Powell

1981

 
 
Top! Top!