www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Lyckan är ett naturligt tillstånd
Skrivet av Wayne W.Dyer   
2006-03-01 18:22

Lycka är ett naturligt tillstånd

 

Många av de gängse föreställningarna om mänskligt beteende är i själva verket ingenting annat än just föreställningar. Psykiatrer och kuratorer, präster och lärare har alla medverkat till att befästa åsikter som verkligen bör ifrågasättas. Sanningen är nämligen denna: Du kan själv bestämma vad du ska tycka och känna.

 

Här följer fem av de vanligaste missuppfattningarna som brukar presenteras av s.k. experter på mänskligt beteende. Plus en del nyttiga anvisningar om hur man kan göra sig kvitt dessa myter för att få en mera positiv inställning till livet.


Påstående: det är bara naturligt att vara deprimerad, arg och skuldmedveten.

Är det inte på tiden att någon reser sig upp och utbrister: "Vem har sagt att vuxna människor måste vara olyckliga?" För det är inte "bara naturligt" att vara deprimerad och olycklig. Det är faktiskt "bara neu­rotiskt". Att vara frisk och lycklig är tvärtom det normala tillståndet för en människa. Som barn var de flesta av oss spontana och glada. Men sen lärde vi oss att förneka vår innersta natur.

Det tar lång tid att ändra på en vana.

Om du är övertygad om att en förändring kommer att ta lång tid att genomföra så gör den det. Men om du försöker leva ett ögonblick - och inte ett decennium - i sänder, så kan du ta itu med och lösa dina problem.

Förr blev jag lätt irriterad i trafikstockningar och tutade vilt när bi­larna packade ihop sig. Men en gång beslöt jag plötsligt att ändra mitt beteende och fullföljde också mitt beslut. Därmed vill jag inte låta påskina att alla förändringar kan ske på bråkdelen av en sekund, långt därifrån. Men det behöver inte ta lång tid att förändras. Redan genom att säga "Det är ingen konst, det klarar jag . . .", får du dina problem att krympa.

För att bli lycklig måste du arbeta med dig själv och dina relationer till andra människor.

Det kan faktiskt hända att du anstränger dig för mycket. Lyckan ligger mer i att handla spontant än i att fundera över om man gjorde rätt. Om du ständigt bemödar dig att finna lyckan kommer den att undfly dig. Någon klok människa har sagt: "Lyckan är resan, inte resans mål."

Samma sak gäller dina personliga relationer. Om du alltid anstränger dig att förstå den andra parten och analyserar varje ord och handling kommer du antagligen att gå miste om just det du vill uppnå. Det vill säga den enkla lyckokänsla som ge­nomsyrar varje självklar handling i vårt liv - om vi bara utför den utan att spänna oss.

Lösningen på dina problem ligger i ditt förflutna.

Långrandiga upptäcktsresor i ditt förflutna resulterar för det mesta bara i besvikelser. Om dina föräld­rar var grymma och oförstående så är det faktiskt ändå för sent att göra någonting åt den saken nu. Nej, lösningen på dina problem finns mitt framför dig. Börja med att göra dig fri från varje spår av självömkan, som får dig att lägga skulden för vad du är i dag på det förflutna. Hur det än gestaltade sig så är det i dag du måste fatta dina beslut och sedan handla därefter om du vill att ditt nuvarande liv ska bli lyckligare.

Yttre omständigheter har gjort dig till den du är.

Folk skyller ofta sina nuvarande problem på att de var ett mel­lanbarn eller att de växte upp i ett fattigt hem. De känner att de inte hår tagit vara på sina möjligheter, inte förverkligat sig, och söker nu en ursäkt. Men alla dessa "yttre om­ständigheter" är förstås ingenting annat än undanflykter.

När du väl har lärt dig acceptera att dessa omständigheter är en del av ditt tidigare liv som inte går att ändra på och när du inte längre ser dem som "problem" då kan du lägga ansvaret för en förändring där det hör hemma: nämligen på dig själv i dagens situation och inte på din bakgrund. Hur ska man då bära sig åt, undrar du.

Här kommer sju tips som kanske kan vara dig till nytta.

1.   Gör rent hus med alla roller som du har lagt dig till med. Uppträd som du själv vill och inte som du tror att omgivningen förvän­tar sig. Om en roll verkar hämman­de på dig så innebär det att du förnekar ditt eget jag; rollen har tagit överhanden. Det finns inget beteende som är "det enda rätta". Försök vara dig själv i varje ögonblick, utan att dölja dig bakom någon mask.

2.  Våga satsa dig själv. Dra dig inte undan svårigheter. Om du t ex alltid har varit blyg och reserverad, så presentera dig för en vilt främ­mande person. Om du har längtat efter att säga åt din mor att du vill hon ska sluta lägga sig i sådant som inte angår henne, så gör det. Sådana handlingar medför sällan någon re­ell fara, men kanske i värsta fall en smula obehag. Du märker snart att ju oftare du samlar mod att göra de saker du innerst inne vill, hur risk­fyllt det än kan verka, desto lättare blir det för dig att leva ett lyckligt och harmoniskt liv.

3.  Lägg bort ovanan att anklaga och förebrå andra människor för dina olyckor.  Säg inte automatiskt "Det var deras fel" när någonting gått på tok för dig. Om du känner dig obehaglig till mods tillsammans med någon behöver det inte bero på just den personen - orsaken kan lika väl finnas hos dig själv.

4.  Stå på dig. Lita på ditt eget omdöme. Du är en vuxen människa med ansvar för ditt eget liv.  Du behöver inte fråga någon hur du ska leva det. Att du vill ta hänsyn till hur ditt handlande påverkar andra människor betyder inte att du måste be dem om lov först.

5.   Stanna upp flera gånger om dagen och nollställ din hjärna; tänk inte, analysera inte. Koncentrera dig under en minut på t ex en färg och utestäng allting annat. Eller ta en promenad och låt tankarna flöda ohämmat. Själen, precis som krop­pen, behöver omväxling, vila och arbete i lagom portioner.

6.   Fråga dig inte vad andra människor tycker om ditt utseende, ditt intellekt, din personlighet osv. Vad tycker du själv? Det är huvud­saken. Är du nöjd med ditt uppträ­dande eller ditt utseende så behövs inga försäkringar i den vägen från omgivningen.  Dessutom upptäcker du snart att du får mer uppskattning om du inte själv är så angelägen om att få det.

7.   Bestäm  dig för att njuta av livet,  vad  än  alla pessimister och surpuppor må säga. Omge dig med glada ansikten. Och tro inte att det är din skyldighet att ändra på dem som envisas med att vara olyckliga.

Det är på dina egna förväntningar som ditt själsliga välbefinnande be­ror. Om du förväntar dig att få vara frisk och lycklig och kunna förverkli­ga dig själv, då finns det också alla chanser att du ska lyckas.

 

 

Wayne W.Dyer

 
 
Top! Top!