www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sex sätt att få nånting gjort
Skrivet av Michael Korda   
2006-03-04 17:52

Rikta energin. Bojkotta långtråkigheten. Dröm drömmar.
Det är tre av underrubrikerna i denna enkla hand­ledning
som kan hjälpa dig att organisera din dag effektivt.

 

Sex sätt att "få nånting gjort"

 

 

Metod 1: Rikta energin

För att man ska lyckas med nå­gonting krävs det att man har energi. Det är viktigt att veta hur man koncentrerar, uppodlar och inriktar sin energi. Men först och främst måste man ha en energi att utgå ifrån — och det är något som ett förbluffande stort antal människor saknar.

Energi är en aktiv, positiv egen­skap, en önskan att få saker gjorda och gjorda på rätt sätt, att avancera från en punkt till nästa, att inrikta sig på ett speciellt mål, att gå vidare till en ny position, att slutföra en uppgift. Somliga människor är föd­da med energi; de engagerar sig med liv och lust i allt de gör och de lyckas ständigt. Andra arbetar hårt då och då, när de bestämmer sig för det eller blir tvungna, men de tycker att det känns motigt.

Det kanske bästa sättet att ut­veckla energi är detta: Dela upp din dag i minsta möjliga tidssegment. Behandla varje segment som fristå­ende och i sig värdefullt. När du väl har styckat upp ditt arbete i kompo­nenter kan du helhjärtat ägna dig åt en uppgift i taget, få den gjord och sedan övergå till nästa. Detta ger dig en varierande arbetsrytm och en upprepad känsla av att åstadkomma något.

I åratal startade jag mina arbets­dagar i ett tillstånd av nervositet och irritation. Skrivbordet var proppfullt av meddelanden och post redan när jag kom. Telefoner ringde och folk stod i kö för att tala med mig.

Klockan 11 kände jag mig trött och utarbetad, det plågade mig att jag hade arbetat i två timmar utan att ha slutfört en enda uppgift.

Slutligen insåg jag att det var viktigt att börja dagen med att utföra något man hann fullborda, hur trivialt det än var. Jag beslöt att varje dag använda den första tim­men till att ta hand om min post. Jag skulle inte ta emot några telefon­samtal, inte träffa någon. Jag be­handlade posten som ett separat arbete, viktigt men avgränsat. När jag hade läst posten, besvarat den, vidtagit nödvändiga åtgärder och fått hela uppgiften ur världen drack jag en kopp kaffe - min "belöning" för ett utfört och avslutat arbete — och gick en runda på kontoret.

Snart började jag se fram emot denna första timme; den gav mig en känsla av prestation och mening. Jag fick koncentrera min energi på en avgränsad uppgift i stället för att se den rinna bort i början av dagen genom  att inte  inriktas  på något speciellt.

Metod 2: Tygla lättjan

Alltför mänga av oss misslyckas därför att vi skjuter upp de svåra jobb som skulle ge oss erkännande. Vi hålls tillbaka av vår lättja, vilken utvecklas till ett slags permanent slöhet om den får frodas. Konsten är att använda lättjan, att förvandla en negativ egenskap till en positiv för­stärkning.

Vi tänker oss att du har ett stort projekt på gång som kommer att ta många timmar. Såg då till dig själv att när det är avklarat kan du vara lat igen, att det enda som hindrar dig från att njuta av din lättja är detta enda projekt. Attackera det som om det var en fiende, röj det ur vägen och unna dig sedan en stunds förtjänt lättja.

När du sedan har utvecklat för­mågan att få igång dig själv och korta stunder använda din fulla energi, kan du börja hålla den vid liv längre perioder. Knepet är att i första hand få fatt i den. När du väl har fått några droppar energi att sippra fram ska du finna att den är en outtömlig tillgång.

Och korn ihåg: När du sätter igång med att göra en sak, slutför den. Energi förstärks av uppnådda resul­tat och avtar när uppgiften drar ut på tiden. Om du börjar din dag tveksamt, eller med ett misslyckan­de, kommer hela dagen antagligen att fortsätta i samma stil med en alltmer försvagad energi.

Metod 3: Följ din natur

Många människor genomlider si­na dagar i hopplös kamp mot sina egna vanor och beteendemönster. Inget kan vara mer improduktivt. Om du inte är morgonmänniska ska du inte ägna dig åt en mängd stora uppgifter tidigt på dagen. Men om du trivs med att lägga dig tidigt och stiga upp tidigt ska du ge dig i kast med de svåraste sakerna först.

Om du tycker om fasta rutiner, så tänk ut ett schema som passar dig. Men se till att det är tillräckligt flexibelt för att ge dig chans att ändra tempo då och då. Givetvis måste du ändå ofta kompromissa dig fram. Men minns att ju mindre energi du slösar bort på att kämpa mot din egen natur desto mer har du kvar till ditt egentliga arbete.

Metod 4: Bojkotta långtråkigheten

Långtråkighet stjäl energi som inget annat. Om du har långtråkigt  och saknar energi så pröva detta:

•    Slå vad med dig själv om att du kan få gjort det du har att göra före arbetsdagens slut och unna dig en belöning om du klarar det.

•    Uppställ minst ett större mål för varje dag. Se till att du uppnår det även om du då måste skjuta upp mycket annat.

•    Avsätt en dag i veckan till att "hinna fatt", så att du övriga dagar inte behöver ägna dig åt diverse irriterande småsaker.

•    Sätt upp en bestämd tidsgräns för varje uppgift. De flesta männi­skor koncentrerar sig bäst när de vet att tiden är begränsad.

•    Se inte varje dag som en förlängning av den föregående, så faller du inte lika lätt för frestelsen att uppskjuta till morgondagen.

Framgångsrika människor plane­rar sitt liv så att de får framgångsri­ka dagar, där varje dag ska innefatta fullbordade uppgifter. Denna tids­gräns leder helt naturligt till en ökad koncentration. Lär dig därför att tänka på varje dag som en viktig och separat tidsenhet och utvärdera din prestation efter vad du har hunnit med att göra i dag — inte i går eller i morgon.

Metod 5: Ge minnet motivation

Om du vill lyckas har du inte råd att vara glömsk. Men det är ett slöseri med minneskapacitet att minnas vad du lika väl skulle kunna skriva upp. Gör listor! Många framgångsrika människor är slavar un­der sina listor.

Ett annat knep för att komma ihåg saker är att engagera sig. Fram­gångsrika människor verkar ibland ha ett helt fenomenalt minne. För­klaringen är att de hundraprocentigt bryr sig om det de sysslar med. Det är ingen konst för dem att minnas fakta, siffror och namn som gäller deras fundamentala intresseområ­den. Men det finns ingen anledning att minnas allt, och ditt första steg bör bli att tänka igenom vad som är viktigt för dig, och prioritera där­efter.

Metod 6: Dröm drömmar

Det sägs ofta att det är fel att tänka tillbaka. Men faktum är att framgångsrika människor i allmän­het är de som har tänkt över sina misstag och lärt av dem. När något går snett, ta då konsekvenserna, gör vad du kan för att rätta till det hela och tänk sedan igenom hur du hamnade i den situationen — och hur du undviker att göra om samma fel.

Många framgångsrika människor erkänner att de ofta drömmer dag­drömmar, och att dessa dagdröm­mar ger dem inspiration att arbeta för ett bestämt mål. Så unna dig själv att dagdrömma. Odla dina dagdrömmar, njut av dem, gör dem konstruktiva genom att länka in dem med dina övriga mål. Ju mer du kan drömma om att göra, desto mer kan du också göra.

 

Michael Korda

Senast uppdaterad 2006-03-04 18:14
 
 
Top! Top!