www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Det gör ont att inte gråta
Skrivet av Benjamin Blech   
2006-03-08 20:19

Det gör ont att inte gråta

 

Varje gång jag ser människor hålla tillbaka gråten fäller jag tårar för deras skull.

 

Alla var så stolta över henne vid begravningen. Hennes vänner be­römde henne för att hon varit så duk­tig och inte gett efter för känslorna, för att hon kunnat hålla tillbaka tårarna och inte ställt till med någon scen. De hade varit gifta i sex år och jag har aldrig sett några som varit så lyckliga och kära i varandra. Ändå tog hon av­sked av maken och fadern till deras tre barn utan tårar.

Tre månader senare var jag tvungen att försöka hjälpa denna kvinna, som nu var en skugga av sitt forna jag och helt nedbruten av självdestruktion. Hon var ett av de många offer för vår tids rädsla för den under­bara förmågan att kunna lätta sinnet genom att gråta och våga visa sina känslor. Vad är det som gjort att det anses löjligt och skamligt att gråta, el­ler över huvud taget att öppet, visa starka känslor?

Jag vet inte orsaken. Jag vet bara att de flesta av oss tyvärr ser upp till dem som möter sorger "som en riktig karl", medan vi ser ner på dem som blir känslosamma. Priset vi får betala är instängd smärta, lidande i ensam­het - och ett med tiden förtvinat käns­loliv. Hur många gånger har jag inte bevittnat hjärtslitande ögonblick där uttryck för naturlig sorg hejdats efter­som de ansetts socialt oacceptabla.

Att fälla tårar är opassande. Det är därför en av mina vänner ännu inte har accepterat att hans tonåriga dotter är död. "Låt honom inte gråta", sa vännerna före begravningen. Så de höll honom tillbaka när kistan sänktes ner och lät honom gå fram först när akten var över. "Låt honom inte gråta", sa de som kom för att trösta strax efter flickans bortgång. Så de undvek meningsfulla samtal om vilket fint men alltför kort liv flickan levt. I stället pladdrade de om oväsentlighe­ter.

Är det då så konstigt att han fortfa­rande låter hennes rum vara som hon lämnade det, eller att han vägrar inse att hon är död? Kan vi över huvud ta­get förvänta oss att någon ska kunna leva med en förlust som man ännu inte tvingats inse?

Det är vår tids tragedi att vi ser na­turens sätt att läka som en svaghet. Varför måste en sörjande som gråter få en känsla av att han bör be om ur­säkt? Varför måste gensvaret på ett mänskligt beteende vara kyligt och "förnuftigt" när värmen från ett käns­lomässigt engagemang är det bästa sättet att visa kärlek och delaktighet? Att avsäga sig känslor bara för att de upprör påminner mig om ett ironiskt talesätt: Att sitta är bättre än att stå, att ligga är bättre än att sitta, men det bästa av allt är att vara död.

Filosofen Alfred North Whitehead var inte av den uppfattningen: "Intel­lektet är för känslorna vad kläderna är för kroppen. Vi skulle inte kunna ha civiliserat liv utan kläder, men vi skulle varit illa ute om vi bara hade kläder utan kroppar." Vad jag tycker är skrämmande med vår tid är det onaturliga föraktet för naturliga käns­loyttringar.

Jag känner alltför väl till hur gil­tiga följande ord av poeten John Cheney är: "Själen skulle inte ha någon regnbåge - om inte ögat hade tårar." Därför skäms jag inte för att medge att varje gång jag ser någon hålla tillbaka gråten fäller jag tårar för deras skull.

 

Benjamin Blech

 
 
Top! Top!