www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bättre sent än aldrig
Skrivet av Norman Vincent Peale   
2006-03-19 16:03

Bättre sent än aldrig

 

Alltför många människor får sina liv förmörkade av en dyster liten fras: "Men nu är det för sent." En avhoppare från skolan klagar över sitt okvalificerade arbete och önskar att han kunde gå tillbaka och avsluta utbildningen. "Men nu är det för sent." En otrogen äkta man vill rädda sitt äktenskap. "Men nu är det för sent." En kontorsanställd som fått sparken på grund av sina spritproblem önskar att hon kunde övervinna missbruket och börja om från början. "Men nu är det för sent."

Få familjer går fria från krossade relationer. Till att börja med kan de inblandade ha svårt att gräva ner stridsyxan. Och när det har gått en tid tycker de att det är för sent att be om ursäkt eller försöka försonas.

Till sådana människor säger jag: "Dumheter! Det är aldrig för sent att rätta till misstag, aldrig för sent att börja om."

Helt nyligen fick jag se en artikel om den framstående musikern Ro­bert Shaw, som skulle dra sig tillba­ka från posten som musikalisk leda­re och dirigent för symfoniorkestern i Atlanta. För många år sedan, när jag var den nye pastorn i Marble Collegiate Church i New York, kom Shaw till mig och föreslog att vi skul­le låta en grupp ungdomar sjunga un­der våra gudstjänster. Han hade re­dan en sådan kör som han gärna ställde till förfogande.

Jag trodde att den idén skulle slå an på våra yngre församlingsmed­lemmar, så jag bad honom sätta den i verket. De som sjöng var ivriga och entusiastiska, och jag tyckte verkli­gen att kören gav gudstjänsterna en ny dimension.

Olyckligtvis fanns det somliga i församlingen - däribland två av le­damöterna i kyrkorådet, båda myc­ket konservativa - som tyckte att sången var ett alltför stort avsteg från Marble-kyrkans traditioner. De upplyste mig om sitt missnöje i tyd­liga ordalag. Mot mitt eget bättre ve­tande ursäktade jag mig till slut inför Shaw och sa till honom att vi måste sluta med körsången. Han blev be­sviken men sa att han förstod. Den episoden fastnade som en tagg i mitt sinne. Jag hade inte haft mod att stå för mina åsikter.

Det gick nästan ett halvsekel. På hela tiden träffade jag aldrig Shaw, talade aldrig med honom. Men när jag läste artikeln påminde samvetet mig: jag hade begått ett misstag som fortfarande inte var rättat.

När jag kom hem skrev jag ett brev till Robert Shaw och påpekade att jag hade gjort fel och att jag ångrade det. Nästan genast kom det svar från den store musikern, som tackade mig för "generositeten, vän­ligheten och uppriktigheten" i mitt brev och hävdade att felet lika myc­ket hade varit hans.

Vilken lättnad jag kände! Vilket fint bevis på att det aldrig är för sent att be om ursäkt!

Rannsaka minnet och se om där finns någon episod som kräver ett försoningens ord, något personligt problem som väntar på sin lösning, någon god gärning ogjord. Även om det har gått många år, så tro inte att det är för sent.

För det är det aldrig.

 

Norman Vincent Peale

 
 
Top! Top!